آیا میدانید ؟ ارسال محتوای سیاسی خلاف قوانین ایران انجمن است؟

.::. شـــرايط تبليغـــات در ايـــران انـــجمن .::.


میهن ترجمه همکاری در فروش فایل میهن همکار

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک های ایران انجمن
 • :شاد2:
  شاد2
  شاد2
 • :iranjoman:
  iranjoman
  iranjoman
 • :بای:
  بای
  بای
 • :شاد:
  شاد
  شاد
 • :عید نوروز:
  عید نوروز
  عید نوروز
 • :توافق:
  توافق
  توافق
 • :خنده1:
  خنده1
  خنده1
 • :4شنبه سوری:
  چهار شنبه سوری
  چهار شنبه سوری
 • :سوت:
  سوت
  سوت
 • :ایرانجمن:
  ایرانجمن
  ایرانجمن
 • :ناراحت:
  ناراحت
  ناراحت
 • :گل:
  گل
  گل
 • :loveiranjoman:
  loveiranjoman
  loveiranjoman
 • :زبون:
  زبون
  زبون
 • :خجالت2:
  خجالت2
  خجالت2
 • :احترام:
  احترام
  احترام
 • :تعجب2:
  تعجب2
  تعجب2
 • :دوست:
  دوست
  دوست
 • :خنده2:
  خنده 2
  خنده 2
 • :سکوت:
  سکوت
  سکوت
 • :فرار:
  فرار
  فرار
 • :100:
  100
  100
 • :نیش3:
  نیش3
  نیش3
 • :مشکوک:
  مشکوک
  مشکوک
 • :83:
  83
  83
 • :نیش2:
  نیش2
  نیش2
 • :ایول:
  ایول
  ایول
 • :داغ:
  داغ
  داغ
 • :خجالت:
  خجالت
  خجالت
 • :فرار2:
  فرار
  فرار
 • :برنده:
  برنده
  برنده
 • :خنده:
  خنده
  خنده
 • :140:
  140
  140
 • :بله:
  بله
  بله
 • :139:
  139
  139
 • :غش2:
  غش2
  غش2
 • :تراکتور:
  تراکتور
  تراکتور
 • :پرسپولیس:
  پرسپولیس
  پرسپولیس
 • :استقلال:
  استقلال
  استقلال
 • :نه:
  نه
  نه
 • :52:
  52
  52
 • :قاطی:
  قاطی
  قاطی
 • :رو مخ:
  رو مخ
  رو مخ
 • :گریه:
  گریه
  گریه
 • :قهر:
  قهر
  قهر
 • :تنبیه:
  تنبیه
  تنبیه
 • :مجروح:
  مجروح
  مجروح
 • :ذوق زده:
  ذوق زده
  ذوق زده
 • :دست:
  دست
  دست
 • :هنگ:
  هنگ
  هنگ
 • :50:
  50
  50
 • :چشمک:
  چشمک
  چشمک
 • :ایده:
  ایده
  ایده
 • :تعجب:
  تعجب
  تعجب
 • :مدیر فنی:
  مدیر فنی
  مدیر فنی
 • :49:
  49
  49
 • :قلیون:
  قلیون
  قلیون
 • :خونسرد:
  خونسرد
  خونسرد
 • :دعا:
  دعا
  دعا
 • :نادان:
  نادان
  نادان
 • :نی نی:
  نی نی
  نی نی
 • :تولد:
  تولد
  تولد
 • :اخطار:
  اخطار
  اخطار
 • :راز:
  راز
  راز
 • :فکر:
  فکر
  فکر
 • :ایست:
  ایست
  ایست
 • :نمیدونم:
  نمیدونم
  نمیدونم
 • :138:
  138
  138
 • :دانلود
  دانلود
  دانلود
 • شکلک های اختصاصی
 • :darya:
  darya
  darya
 • :fatemeh:
  :fatemeh:
  :fatemeh:
 • :baroon:
  :baroon:
  :baroon:
 • :nicolnici:
  :nicolnici:
  :nicolnici:
 • :parastu:
  :parastu:
  :parastu:
 • :silverstar:
  :silverstar:
  :silverstar:
 • :blade:
  :blade:
  :blade:
 • :atish:
  :atish:
  :atish:
 • :icestar:
  :icestar:
  :icestar:
 • :nika:
  :nika:
  :nika:
 • :sanjaghi:
  :sanjaghi:
  :sanjaghi:
 • :R0xanA:
  R0xanA
  R0xanA
 • :palang:
  :palang:
  :palang:
 • :amininho:
  :amininho:
  :amininho:
 • :0mid:
  :0mid:
  :0mid:
 • :Philosopher:
  :Philosopher:
  :Philosopher:
 • :mehdi:
  :mehdi:
  :mehdi:
 • :TAHEREH:
  TAHEREH
  TAHEREH
 • :adambarfy:
  :adambarfy:
  :adambarfy:
 • :aminkhan:
  :aminkhan:
  :aminkhan:
 • :kamyar:
  :kamyar:
  :kamyar:
 • :sky:
  :sky:
  :sky:
 • :narges:
  :narges:
  :narges:
 • :mitramehr:
  :mitramehr:
  :mitramehr:
 • :151:
  151
  151
 • :aminkhan full apsh:
  amin khan full apshen
  amin khan full apshen
 • Yahoo smiley
 • :102:
  102
  102
 • :95:
  95
  95
 • :بدجنس:
  بدجنس
  بدجنس
 • :نیش:
  نیش
  نیش
 • :بغل:
  بغل
  بغل
 • :104:
  104
  104
 • :99:
  99
  99
 • :98:
  98
  98
 • :101:
  101
  101
 • :94:
  94
  94
 • :93:
  93
  93
 • :خنده3:
  خنده3
  خنده3
 • :آه:
  آه
  آه
 • :غش:
  غش
  غش
 • :چشمک2:
  چشمک2
  چشمک2
 • :دل شکسته:
  دل شکسته
  دل شکسته
 • :103:
  103
  103
 • :ترس:
  ترس
  ترس
 • :110:
  110
  110
 • :حرص:
  حرص
  حرص
 • :97:
  97
  97
 • :96:
  96
  96
 • :عصبانی:
  عصبانی
  عصبانی
 • :48:
  48
  48
 • :141:
  141
  141
 • :خواب:
  خواب
  خواب
 • :کسل:
  کسل
  کسل
 • millan smiley
 • :4:
  4
  4
 • :72:
  72
  72
 • :11:
  11
  11
 • :66:
  52
  52
 • :7:
  7
  7
 • :5:
  5
  5
 • :2:
  2
  2
 • :1:
  1
  1
 • :39:
  39
  39
 • :6:
  6
  6
 • :63:
  63
  63
 • :3:
  3
  3
 • :85:
  85
  85
 • :74:
  74
  74
 • :84:
  84
  84
 • :92:
  92
  92
 • :150:
  150
  150
 • :18:
  18
  18
 • :149:
  149
  149
 • :87:
  87
  87
 • :80:
  80
  80
 • :14:
  14
  14
 • :13:
  13
  13
 • :12:
  12
  12
 • :144:
  144
  144
 • :58:
  58
  58
 • :128:
  128
  128
 • :78:
  78
  78
 • :19:
  19
  19
 • :8:
  8
  8
 • :17:
  17
  17
 • :54:
  54
  54
 • :16:
  16
  16
 • :15:
  15
  15
 • :107:
  107
  107
 • :10:
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :9:
  9
  9
 • :55:
  55
  55
 • :37:
  37
  37
 • :69:
  69
  69
 • :146:
  146
  146
 • :53:
  53
  53
 • :147:
  147
  147
 • :57:
  57
  57
 • :38:
  38
  38
 • :36:
  36
  36
 • :145:
  145
  145
 • :61:
  61
  61
 • :68:
  68
  68
 • :127:
  127
  127
 • :62:
  48
  48
 • :41:
  41
  41
 • :81:
  81
  81
 • :82:
  82
  82
 • :35:
  35
  35
 • :24:
  24
  24
 • :137:
  137
  137
 • :148:
  148
  148
 • :22:
  22
  22
 • :142:
  142
  142
 • :88:
  88
  88
 • :56:
  56
  56
 • :23:
  23
  23
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :34:
  34
  34
 • :89:
  89
  89
 • :30:
  30
  30
 • :20:
  20
  20
 • :90:
  90
  90
 • :27:
  27
  27
 • :76:
  76
  76
 • :60:
  60
  60
 • :79:
  79
  79
 • :28:
  28
  28
 • :86:
  86
  86
 • :70:
  70
  70
 • :40:
  40
  40
 • :65:
  65
  65
 • :31:
  31
  31
 • :75:
  75
  75
 • :91:
  91
  91
 • :71:
  71
  71
 • :77:
  77
  77
 • :26:
  26
  26
 • :67:
  67
  67
 • :47:
  47
  47
 • :21:
  21
  21
 • :73:
  73
  73
 • :45:
  45
  45
 • :33:
  33
  33
 • :64:
  50
  50
 • :43:
  43
  43
 • :32:
  32
  32
 • :44:
  44
  44
 • :29:
  29
  29
 • :59:
  59
  59
 • New Smiley
 • :114:
  114
  114
 • :113:
  113
  113
 • :123:
  123
  123
 • :112:
  112
  112
 • :133:
  133
  133
 • :122:
  122
  122
 • :111:
  111
  111
 • :132:
  132
  132
 • :121:
  121
  121
 • :131:
  131
  131
 • :120:
  120
  120
 • :109:
  109
  109
 • :130:
  130
  130
 • :119:
  119
  119
 • :108:
  108
  108
 • :129:
  129
  129
 • :118:
  118
  118
 • :117:
  117
  117
 • :106:
  106
  106
 • :116:
  116
  116
 • :105:
  105
  105
 • :126:
  126
  126
 • :124:
  124
  124
 • :115:
  115
  115
 • :125:
  125
  125
 • weather
 • :بهار:
  بهار
  بهار
 • :پاییز:
  پاییز
  پاییز
 • :زمستان:
  زمستان
  زمستان
 • :143:
  143
  143
 • :136:
  136
  136
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135

سایت ایران انجمن در تاریخ 1389/8/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی مؤسسان خود، شروع به فعالیت نمود. هدف ما همواره تولید مطلوب و با کیفیت محتوا و ارائه ی خدمات مطلوب و شایسته به کاربران محترم می باشد.

طراحی شده توسط : ایران انجمن