در سایر سرويسهاي پيامکی، افراد یا سازمان ها، پس از تهيه پنل هاي آفلاين و يا آنلاين ارسال پيامک مي بايست، خود، هزينه هاي پيامک‌های ارسالی به مخاطبین را متحمل شود. همچنین در سرويس‌هاي پيامکي عادی، مخاطبين لزوما بازار هدف نهايي نمي باشند چرا که خود، سرويس مورد نظر را انتخاب نکرده‌اند در نتیجه تمامی انتظارات فرستنده پیامک برآورده نخواهد شد.
در سرويسهاي VAS، هزينه پيامک‌هاي دريافتي از خود مخاطبين، به صورت کسر اعتبار و يا قابل پرداخت روي قبض تلفن همراه دريافت مي شود. بنابراين هزينه اي توسط ارگان و سازمان جهت ارسال پيامک دریافت نمی گردد . چه بسا که براي آن سازمان و ارگان درآمد زا نيز خواهد بود. در اينگونه سرويسها براي يکبار سرويس تعريف شده و نيازي به دسترسي به بستر هاي نرم افزاري و يا سخت افزاي توسط سازمان جهت ارسال پيامک نمي باشد


منبع : پنل اس ام اس