مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات
ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت
کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت


مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند.


نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه
کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
تذکر1: مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد
تذکر2:دوسوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند
تذکر3:یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص باشد بهمراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف (شرکتها میتوانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند به شرط رعایت موارد مذکور)
تذکر4: داشتن کداقتصادی برای شرکتهای متقاضی الزامیست


منبع: سامان ثبت - samansabt.com - sabtberand.blogfa.com

مشاوره آنلاین رایگان ثبت شرکت ( سامان ثبت )