اثرات ورزش:
* سرعت متابولیسم بدن را افزایش می دهد، در نتیجه نسبت به وقت استراحت، انرژی در بدن با كارآیی بیشتری می سوزد و مصرف می شود. * ذخایر چربی بدن را سوزانده و بافت های ماهیچه ای را می سازد. سلول های ماهیچه ای از نظر متابولیكی فعال هستند ولی سلول های چربی غیر فعال اند.
* اسیدهای چرب آزاد را افزایش می دهد و بدن چربی های غذایی را بهترفرآیند و مصرف می كند.
* كلسترول تام( كل كسترول) سرم را كاهش داده و مقدارhdl ( یك نوع چربی مفید و خوب دربدن) سرم را افزایش می دهد كه باعث كاهش خطر بیماری های قلبی می شود.
* فشار خون را كاهش می دهد.
* مقدار مواد شیمیایی عصبی مثل " اِندورفین" را افزایش می دهد كه باعث آرامش و بهبود اعصاب و رفتار می شود. در نتیجه فرد از لحاظ روحی و فكری به همان اندازه سلامت جسمی، احساس شادابی و سلامتی می كند.

ورزش های آئروبیك( هوازی):

در این دسته از ورزش ها، بدن با مصرف مقادیر زیاد اكسیژن، انرژی را می سوزاند و فعالیت قلب و ضربان نبض را ازحالت معمولی و ثابت همیشگی ، افزایش می دهد . ورزش هوازی ، قسمت های عضلانی زیادی را از بدن فعال می كند ، مثل عضلات ساق پاها و عضلات بازوها. ورزش های هوازی شامل موارد زیر است:
پیاده روی- آهسته دویدن- دوچرخه سواری- شنا- قایق سواری- ورزش های مرحله ای – اسكی – بالا و پایین رفتن از پله و سایروزشهای فعال مثل تنیس و والیبال.

ورزش های غیر هوازی :
این دسته از ورزش ها، توان و قابلیت انعطاف عضلات را افزایش داده ولی ضربان نبض و فعالیت قلب را افزایش نمی دهند. این ورزش ها شامل: ورزشهای سنگین و ورزشهای سبك بدون وسیله است.

برای انجام یك برنامه ورزشی:

1- ورزشی را كه دوست دارید، انتخاب كنید.
2- محل انجام آن را انتخاب كنید.
3- به آرامی آن را شروع كنید.
4- یك لباس ورزشی مناسب تهیه كنید.
5- به نوع سیستم بدنی خود و پاسخگویی آن به ورزش توجه كنید.
__________________