جهت تغییر رمز وایرلس خود، می بایست در صفحه تنظیمات مودم، به قسمت Wireless>Wireless Security مراجعه نمایید و کلمه عبور ثبت شده در آن قسمت را به کلمه عبور مورد نظر تغییر دهید.