با لطف و محبت کاربران عزیز شاپینگفا، وبا توجه به اینکه یکماه از افتتاح فروشگاه ساز میگذرد، رتبه شاپینگفا در الکسا سه رقمی شد و شاپینگفا در تلاش برای دو رقمی کردن رتبه خود در ایران میباشد.
تاریخ شروع بکار شاپینگفا: 89/12/24