من وقتی با تور مشهد به این شهر سفر کرده بودم خیلی به این موضوع فکر کردم و سعی کردم یه برنامه دقیق برای آینده ام کردم