نقشه خطوط راه آهن شهری تهران و حومه - مترو ( سال 1392 ) به این پست پیوست شد.

جهت بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید.
ÙÙش٠خطÙØ· را٠آÙÙ Ø´ÙØ±Û ØªÙرا٠٠حÙÙÙ - Ùتر٠( سا٠1392 )-tehran_metro_map-jpg