انبه برای افراد گرم مزاج(مخصوصا در صورتی که مبتلا به اسهال می باشند)مضر است.خوردن آن روی شکم خالی شخص را مبتلا به نفخ شکم می کند.نباید در خوردن انبه افراط کرد زیرا سوءهاضمه وبیماری چشم تولید می کند وبرای خون ضرر دارد.همچنین مصرف زیاد آن برای بچه ها باعث می شود که مبتلا به امراض پوستی شوند.
  • پس از خوردن انبه،به فاصله ی کم شیر ویا آب زنجبیل بنوشید.
  • شربت عصاره ی لیموترش بعد از میل کردن انبه باعث می شود از عوارض سوء آن در امان باشید.

انبه مقوی مغز،تجدید کننده ی جوانی ومحرک مردان است.به شرطی که در خوردن آن افراط نشود.