دوستی های خیابانی کار درستی نیستند و افراد زیادی هستند که با این مشکل سروکله میزنند و وابستگی ها و به دنبال ان مشکلات زیادی برای انها به وجود می اید هر دوستی باید کنترل شده باشد برای اینکه بدانید چگونه دوستی خود را کنترل کنید چگونه بدانید یک دوستی میان دختر و پسر به ازدواج ختم میشد و یک رابطه ی دوستی باید چگونه مدیریت شود حتما به یک مشاوره و روانشناس خوب مراجعه کنید تا شما را به نحو احسنت راهنمایی کند و به موفقیت برساند