تمام موجودات زنده حق زندگی دارند و یک معلول هم میتواند ازدواج کند اما ازدواجی درست که با مشکلات احتمالی مواجه نشود برای دریافت اطلاعات کامل و دقیق درخصوص مشاوره ازدواج معلولین میتوانید به کلینیک روانشناسی رویا مراجعه نمایید ما میتوانیم به معلولین برای ازدواج مشاوره ازدواج درست و کاربردی با راهکار های مناسب دهیم