انشالله جلسه بعد با حضور اکثریت عزیزان جلسه شعر خوانی برگذار خواهد شد و صدای زیبای سیاوش جان را هم می شنویم.خدایا صمیمیتهای ما را از ما نگیر.