مامان منم بهم میگه
ولی در کل آدم باید خوش باشه
یکی با پست گذاشتن یکی با مسافرت یکی با خرید کردن ...
راستی عید نزدیکه اگه اهل مسافرت هوایی هستن دوستان این سایته
رو تازه پیداش کردم بلیط ارزان هواپیما میده .... البته خودم هنوز ازش خرید نداشتما ولی بهش میاد خوب باشه!