شرایط و مدارک لازم جهت دریافت گذرنامه و دفترچه رانندگی ترانزیت


شرایط و مدارک لازم جهت دریافت گذرنامه و دفترچه رانندگی ترانزیت

رانندگان پایه یکم متقاضی دفترچه رانندگی ترانزیت بایستی جهت دریافت گذرنامه و دفترچه رانندگی به پلیس گذرنامه در تهران یا مدیریت گذرنامه مراکز استانها مراجعه نمایند. علاوه برمدارک صدور گذرنامه جدید:
۱٫ معرفینامه رسمی با امضاء مدیر عامل شرکت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری که در آن فعالیت دارند. ( محضری )
۲٫ تعهد نامه رسمی راننده یا کمک راننده ( فرم تعهد نامه از طریق شرکت مربوطه تحویل میشود ) ( محضری )
۳٫برگ عدم اعتیاد از آزمایشگاههای مجاز وزارت بهداشت در تهران و برای مدیریت گذرنامه شهرستانها آزمایشگاه مورد قبول شهرستان مربوطه.
۴٫اصل و فتوکپی گواهینامه پایه یک معتبر برای رانندگان و پایه دو جهت کمک رانندگان .
۵٫پنج قطعه عکس ۴*۶ جدید زمینه سفید تمام رخ بدون عینک و کلاه و کراوات و از یک نگاتیو.
۶٫تنظیم فرم ۱۸ ماده ای مخصوص رانندگان قابل ارائه توسط شعبه رانندگان مستقر در اداره بررسی صلاحیت پلیس گذرنامه و مدیریت گذرنامه استانها
نکته۱: معرفینامه صادره توسط شرکت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری بایستی قبل از ارائه به مراکز صدور گذرنامه به تأیید شعبه رانندگان در پلیس گذرنامه برسد. (در صورتیکه دفتر مرکزی شرکت حمل و نقل در استان محل تقاضای گذرنامه باشد با تایید شعبه رانندگان استان اقدام می گردد.)

مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت یا تعویض پروانة خروج رانندگی

الف = جهت تغییر نام شرکت :
۱٫معرفینامه رسمی از شرکت حمل و نقل یا تعاونی مسافربری و تسویه حساب از شرکت قبلی .
۲٫ تنظیم یکبرگ فرم و پوشه گذرنامه .
۳٫اصل و کپی کامل شناسنامه عکسدار.
۴٫ارائه دفترچه رانندگی و گذرنامه .
ب= تعویض دفترچه رانندگی ترانزیت بدلیل پر شدن صفحات :
۱٫تنظیم یکبرگ فرم و پوشه گذرنامه
۲٫ اصل و فتوکپی شناسنامه عکسدار
۳٫ چهارقطعه عکس جدید ۴*۶
۴٫ درخواست کتبی مبنی بر پر شدن صفحات دفترچه رانندگی
۵٫ ارائه اصل گذرنامه و دفترچه رانندگی
۶٫ معرفی نامه شرکت مشغول به کار
نکته : در صورتیکه رانندگان طی ۵ سال اعتبار دفترچه خروج ، از کشور خارج نشده باشند جهت تعویض دفترچه ارائه مدارک اولیه صدور دفترچه رانندگی الزامی میباشد .