این اسکریپت به شما اجازه میدهد تا شما با دادن یک آدرس سایت و آدرس ایمیل به آن , سایت شما رو در کمتر از ۱ دقیقه در ۱۳۰ موتور جستجو ثبت می نماید . البته باید توجه داشته باشید که پس از ثبت ممکن است سایت شما تا ۱ الی ۲ ماه در صف انتظار قرار داشته باشد تا در موتور های جستجو ثبت شود .
ویژگی ها :
نصب در ۱ دقیقه
ارائه خدمات برای بازدید کنندگان خود
فایل زبان ( آسان برای ترجمه )
دموی اسکریپت : http://www.urlsubmitscript.com/demo


دانلود