تقریبا دو ماه پیش فالکایو(اسطوره فوتسال جهان) یکی دیگه از فوق العاده ترین گل های تاریخ فوتسال رو زد.. فقط امیدوارم تاپیکم تکراری نباشه
http://www.mediafire.com/?7iqq7khquv86s0b