سرپرست کميته فوتسال گفت: مسائلي را که در ليگ گذشته وجود داشت به مربيان و سرپرستان تذکر جدي داديم و مطمئن باشيد ديگر تکرار نمي شود.

افتخاري در نشست خبري افزود: اگر مربي يا سرپرست تيمي بيش از 2 بار بخواهد وارد زمين بشود و جنجال ايجاد کند کارت مربيگري اش باطل مي‌شود.

او درباره حل مشکلات فوتسال گفت: مشکلات مالي زماني مرتفع مي‌شود که پخش تلويزيوني داشته باشيم در اين زمينه هم جلساتي با معاونت مالي صدا و سيما داشتيم.

سرپرست کميته فوتسال درباره استقلال کميته فوتسال افزود: فوتسال مي‌تواند فدراسيون داشته باشد البته آقاي کفاشيان در جلسه هيئت مديره تصويب کرده که کميته فوتسال به معاونت ارتقاء يابد.

او افزود: ما فراتر از اين فکر مي‌کنيم مي‌توانيم به فدراسيون تبديل شويم اگر چنين اتفاقي رخ دهد باري از فدراسيون فوتبال هم برداشته مي‌شود.

افتخاري درباره اينکه آيا با خروج تيم تأسيسات دريايي از تهران موافقت خواهد شد گفت: به هيچ عنوان موافق اين موضوع نيستيم حتي معتقديم تيم‌هاي تهراني کم هم هستند.

او درباره حضور همزمان باشگاه گيتي پسند و باشگاه گيتي پسند نوين در ليگ فوتسال گفت: با مديرعامل باشگاه گيتي‌پسند صحبت کردم و قبول کرده اند امتياز گيتي پسند نوين واگذار شود.

افتخاري درباره قرارداد با خسوس کاندلاس سرمربي تيم ملي فوتسال گفت: دوست داشتيم که با خسوس قرارداد بلندمدت ببنديم اما با توجه به مشکلات مالي که در فدراسيون وجود داشت، نمي‌توانستيم اين کار را انجام دهيم اما اميدوارم ظرف 2 هفته آينده قرارداد خوبي با ايشان ثبت کنيم.