مشاوره فردی برای معتادان تاثیرگذار تر از دارو است


عباس اسماعیل*گل متخصص در حوزه درمان اعتیاد در گفت*وگو با برنا به نقش خانواده*ها اشاره کرد و اذعان داشت:خانواده*ها علاوه بر اینکه در گرایش بە مصرف مواد فرزندان خود نقش دارند در بهبود و حفظ درمان*های بکارگرفته شده در راستای ترک اعتیاد نیز نقش اساسی دارند.

وی تصریح کرد:سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان به عنوان یكی از معضلات بسیار جدی محسوب می*شود كه منجر به آسیب*ها و پیامدهای مختلف جسمانی، اجتماعی و تحصیلی در فرد می*شود.

اسماعیل گل افزود: نباید از نقش تاثیرگذار و کلیدی خانواده*ها به آسانی گذشت و بر همین اساس خانواده*ها نیز باید مدیریت بیشتری نسبت به اعمال فرزندان خود و بر نحوه برخوردها و رفت و آمدهای آنها نظارت بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه نقش والدین در كاهش آسیب*های اعتیاد به مواد مخدر اساسی و مهم است، تاکید کرد:والدین با برخوردها و مراقبت*های صحیح از فرزندان می*توانند زمینه*های گرایش به مواد مخدر را از بین ببرند.

این متخصص و مشاوره در حوزه درمان اعتیاد خاطر نشان کرد:فعالان عرصه مواد مخدر در كمین نوجوانان و جوانان رانده شده از سوی خانواده هستند تا بتوانند در مرحله اول آنان را معتاد نموده،سپس در مسیر دسترسی به اهداف خود بهره برداری كنند.

وی در ادامه این مطلب افزود:محبت و ایجاد رابطه عاطفی و صمیمی والدین با فرزندان موجب می*شود که نقشه گرگ*های آدم نما به یاس مبدل شود و جوانان و نوجوانان آن*ها همواره در سلامتی و دور از خطر قرار گیرند.

اسماعیل گل در پایان گفت:مشاوره فردی و خانوادگی نوجوانان و جوانان و نیز معتادان تاثیرگذار*تر از مصرف دارو برای آن*ها است و در کنار این روش درمانی خانواده با محبت و ایجاد رابطه صمیمی فرزندان خود را از آلودگی که آینده آنها را به تباهی می کشاند نجات دهند.