دوست عزیز وقتی شما یک مقدار حجم مشخص ارسال میکنید و یک مقدار حجم مشخص دانلود میکنید
بالاخره باید این مقدار حجم از طریق ISP برای شما ارسال بشه
بالاخره شما 200 مگ دانلود میکنید این حجم از مجا رد میشه؟
شما درخواست ارسال میکنید و سرور مورد نظر حجم معین رو ارسال میکنه!
گذر کاربران برای رسیدن هواپیما باید از داخل گیت بازرسی باشه
حالا میخواد به هر شکلی یا از هر ملیتی باشه!

همونطور هم که دوست عزیزم آرش گفت این کار ست کردن پراکسی هست و نه رایگان کردن!