حتما براي شما پيش امده که از يک کامپيوتر عمومي استفاده کنيد يا اينکه لپ تاپ دوستتان را جهت انجام يک ماموريت دو روزه قرض بگيريد و مسلما دليل قابل قبولي جهت انجام اين کار داشته ايد. اما دليل شما هر چه که باشد توجيهي جهت استفاده از کامپيوتر ها به صورت عمومي نخواهد بود.در اينجا راهکار هايي ارائه مي شود که حتي در صورت انجام يک چنين اعمال دهشتناکي از تبعات آن در امان بمانيد

.
1- پاک کردن Historyاين بايد اولين مرحله براي شما جهت محافظت از چيزهاي شخصي باشد وقتيکه با کامپيوترهاي عمومي وبگردي مي کنيد.وقتيکه وبگردي شما تمام شد ، پيشنهاد مي شود که cookies, form data ,history و temporary internet files را در اينترنت اکسپلورر 7 ((internet explorer 7 پاک کنيد.

شما مي توانيد موارد گفته شده را با پيمودن اين مراحل انجام دهيد:

Tools|Delete Browsing Historyدر نسخه هاي قديمي IE هر کدام از اينها مي تواند به صورت جداگانه اي پاک شود :

Tools|Internet Optionsدر مرورگر Mozilla Firefox به اين شکل عمل مي کنيم:Tools|Options|Click the Privacy tab|select always clear my Private Data When I Close Firefox

و بدين وسيله History,download history,saved form information,cache,authenticated sessions به صورت پيش فرض پاک مي شود.همچنين بر روي setting button کليک کرده و cookies و password هاي خود را پاک کنيد

.
2- فايلهاي خود را به صورت محلي ذخيره نکنيد وقتي از کامپيوتر ديگران براي خودتان استفاده مي کنيد اگر چه به ماشين دوستتان اعتماد داريد، درست ان است که از ذخيره فايلها به صورت محلي اجتناب کنيد.در يک ماشين عمومي اين امر يکي از پايه اي ترين اصول جهت حفظ امنيت مي باشد.بسياري از فايلها که شما به صورت محلي آنها را ذخيره مي کنيد،مثل e-mail attachments مي تواند حاوي اطلاعات حساس و محرمانه اي باشد. راه اسان جهت محافظت از داده ها انتقال انها به فلش مي باشد.3-کلمات عبور خود را ذخيره نکنيداين امر زماني که شما از يک کامپيوتر عمومي استفاده مي کنيد بديهي مي نمايد، اما اگر گزينه مرتبط با آن هميشه روشن باشد ،ممکن است ان را فراموش کنيد.براي اينکه مطمئن شويد که کلمات عبور در IE7 ذخيره نمي شود

اين مسير را دنبال کنيد : Tools|Internet Option|Content.

سپس در پنل AutoComplete بر روي Setting کليک کرده
و توجه کنيد که حتما تيک گزينه Prompt me to save passwords برداشته شده باشد.در مورد مابقي گزينه ها نيز توصيه مي شود که انها را نيز غير فعال نماييد.
در Firefox نيز اين مراحل را طي نماييد:
Tools| Option |Security | deselect Remember Passwords For Site

4- عمليات بانکي را به صورت
Online انجام ندهيد
شما بايد به خاطر بسپاريد که کامپيوتر عمومي هيچگاه و از هيچ طريق نمي تواند سيستم امني باشد ، بنابراين اگر واقعا قصد چک کردن حساب خود را داريد بهتر است که از ATM يا تلفن بانک استفاده نماييد.