جوانان این روزها واقعا به گوگل وابسته شده اند ، حتی میتوان گفت این وابستگی بیشتر از Apple و Facebook است .این یافته های از Washington Post است که ادعا میکند 94 درصد از پاسخ دهندگان که ما بین 18 الی 29 سال هستند از گزینه های Mountain View ، Calif ، behemoth استفاده میکنند و حدود 72 درصد نیز میگویند " به شدت علاقه مند " به ویزیت کردن سایت گوگل هستند .این موضوع به طور رسمی گوگل را نسبت به chocolate محبوب تر ساخته است و 90 درصد مردم میگویند " عاشق " آن هستند .در مقایسه ، 75 درصد از جوانان بالغ در گروه سنی مشابه به Facebook علاقه مندند و 71 درصد با مهربانی به Apple نگاه میکنند . گوگل نیز از رتبه بندی بهتری نسبت به اپل و فیس بوک در گروه سنی بالاتر برخوردار است .زمیتنی که تمام گروه های سنی مورد محاسبه قرار گرفتند ، 82 درصد از 1007 نفر از طریق گوشی موبایل و خطوط ثابت در زمان بین 29 ماه مه و 2 ژوئن به گوگل سر زده اند ، این در حالی است که 72 درصد به Apple و 60 درصد به Facebook سر زده اند .
این زمان گفته شده ف به نظر میرسد به نفع گوگل تمام شده است ، زیرا در این تاریخ توجه مطبوعات به عینک گوگل و کنفرانس Google I/O که در آن محصولات جدید این شرکت اعلام شده بود جلب شده است .شرکت اپل انگار با درد سر مواجه شده است و تقریبا در مقایسه با سال گذشته با 10 درصد نزول مواجه شده است .