Bridge Connection
Bridge Connectionبرای اتصال دو نوع شبکه با توپولوژی متفاوت
حتما در بحث Device های شبکه با کاربرد Bridge برای اتصال دو نوع شبکه با توپولوژی متفاوت آشنا شده اید.
به عبارتی از Bridge در جاهایی استفاده می شود که دو شبکه در data link layer اختلاف داشته باشند.برای مثال یک شبکه از توپولوژی wireless استفاده می کند و دیگری از توپولوژی Star.
برای این منظور ما سناریویی را مطرح کرده ایم.
در شبکه شرکت هیوا ما دو سایت داریم که یکی از این سایت ها دارای ساختار زیر است:
تعدادی laptop که از طریق Wifi به access point و تعدادی PC که از طریق کابل به switch متصل هستند و access point هم به switch اتصال دارد .

بنابراین تمام Client های site1 در یک شبکه قرار دارند و تمام تنظیمات physical و logicalبه درستی راه اندازی شده اند.
در site2 هم تعدادی PC هستند که همگی با Switch بهم اتصال یافته اند.اما site2 ارتباط physical به site1 ندارد.
ما در این سناریو دو هدف داریم اول اینکه site2 هم با site1 در یک شبکه قرار بگیرند.و دوم اینکه بتوانیم به site2 هم اینترنت بدهیم. از طرفی هم امکان اتصال کابلی دو Switch از site1 به Site2 وجود ندارد.
چون امکان اتصال کابلی وجود ندارد ما می توانیم برای یکی از Pc های Site2 یک کارت شبکه wireless اضافه کنیم با این کار این سیستم از طریق کارت شبکه wireless به Site1 اتصال می یابد و از طریق کارت شبکه LAN با Site2 در ارتباط است.(می توانستیم از لپ تاپ که دارای 2 کارت شبکه است استفاده کنیم)
حال برای اینکه تمام کلاینت های site1 با هم در ارتباط باشند چه باید کرد؟
به ابتدای سناریو بر می گردیم و می بینیم که دو کارت شبکه متفاوت (در یکی از pc های site 2) داریم و بنابراین دو توپولوژی متفاوت داریم و برای اتصال دو توپولوژی متفاوت باید از Bridge استفاده کنیم.
تنظیمات Bridge Connection:
در ابتدا از دو Client که در Site1 و Site2 هستند تست می گیریم.
Client1 در Site1 قرار دارد و برای مشاهده تنظیمات TCP/IP ، Client1 در cmd دستور Ipconfig را وارد می کنیم.
آموزش Bridge Connection-01bri-jpg
به همین ترتیب تنظیمات کارت شبکه در Client2 را نیز مشاهده می کنید.
می بینیم که هر دو Client در یک رنج IP Address هستند اما در دو سایت مختلف قرار دارند که فعلا هیچ ارتباط physical هم باهم ندارند.
همانطور که در شکل مشاهده می کنید این دو client نمی توانستند باهم ارتباط برقرار کنند.
آموزش Bridge Connection-02bri-jpg
می بینیم که هر دو Client در یک رنج IP Address هستند اما در دو سایت مختلف قرار دارند که فعلا هیچ ارتباط physical هم باهم ندارند.
همانطور که در شکل مشاهده می کنید این دو client نمی توانستند باهم ارتباط برقرار کنند.
آموزش Bridge Connection-03bri-jpg

همینطور در Client2 هم Client1 را ping و می بینیم که این ارتباط هم برقرار نمی باشد.
Client1 که در Site1 قرار دارد می تواند Internet داشته باشد اما Client2 در Site2 این امکان را ندارد.
در شکل های زیر می توانید این مورد را بررسی کنید.
آموزش Bridge Connection-04bri-jpg
برای دریافت ادامه مطلب می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید: