افزایش اقبال شرکت‌های تجاری و موسسات دولتی به خدمات کلود، درآمد شرکت‌های فناوری فعال در این بخش و به خصوص آی بی ام و مایکروسافت را به میزان چشمگیری افزایش داده است.
دو شرکت آی بی ام و مایکروسافت که کسب و کارشان به علت تکیه به مدل های سنتی در سال های اخیر به شدت به خطر افتاده بود، با جدی گرفتن فناوری کلود در تلاش هستند تا جلوی ضرر و زیان های بیشتر خود را بگیرند. یافته های گروه تحقیقاتی Synergy نشان می‌دهد درآمد آی بی ام از محل خدمات کلود در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی با افزایش ۱۶۴ درصدی رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. این رقم در مورد شرکت آی بی ام هم ۸۶ درصد افزایش نشان می‌دهد البته رتبه اول در این زمینه هنوز متعلق به آمازون است. درآمد کلود این شرکت در مدت یاد شده ۹۶۲ میلیون دلار بوده و مایکروسافت و آی بی ام با ۳۷۰ و ۲۵۹ میلیون دلار درآمد در رتبه های دوم و سوم بوده اند. البته رشد درآمد کلود آمازون تنها ۴ درصد بوده که در مقایسه با مایکروسافت و آی بی ام کمتر است. Synergy رشد متوسط بازار کلود را ۴۵ درصد برآورد کرده است. بر همین اساس رتبه های چهارم و پنجم با ۲۰۳ و ۱۶۹ میلیون دلار درامد به شرکت های Salesforce و گوگل رسیده است. درآمد این شرکت ها هم به ترتیب ۳۸ و ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد.