یکی از فاکتورهای مهم در حرفه عکاسی، نورپردازی مناسب است. این نور پردازی بستگی به شرایط و هدف عکاس دارد و همواره متناسب با آن تغییر می‌کند. اگر نور به درستی تنظیم نشود، نمی‌توان انتظار عکسی زیبا را داشت.


قابلیت نور در تغییر ظاهر چهره یک شخص امری بدیهی به حساب می‌آید. اما سباستین پترووسکی عکاس استرالیایی، مایل است نشان دهد که درک او در مورد نور پردازی و بوجود آمدن تفاوت چشمگیر در مجموعه عکس‌های او، واقعیت دارد.
عکس‌هایی که در وب‌‌سایت Lost at E Minor به آن اشاره شده، از افراد مختلفی صورت پذیرفته است. عکس روشن‌تر حالت ملایم‌تری دارد و چهره افراد در عکس سرحال و شادتر به نظر می‌رسد. عکس تیره‌تر باعث می‌شود که سایه‌ها در عکس بیشتر به چشم به نظر آیند و حالت ناملایم و خشنی به عکس می‌دهد.
چهره برخی افراد در نورپردازی روشن، بهتر به نظر می‌رسد و به نحوی در بقیه افراد با نور تیره‌تر ظاهر بهتری به نسبت نور روشن پیدا می‌کنند.


روشنایی تا چه حد در ظاهر صورت یک فرد تغییر ایجاد می‌کند-1-jpg

روشنایی تا چه حد در ظاهر صورت یک فرد تغییر ایجاد می‌کند-2-jpgروشنایی تا چه حد در ظاهر صورت یک فرد تغییر ایجاد می‌کند-3-jpg