درس شبکه مخابرات داده یا به اختصار "شبکه" به بررسی اجزا سازنده شبکه های کامپیوتری، لایه های آن و مسائل مربوط به آن می پردازد.

از جمله مسائلی که این درس به آن می پردازد: Physical Layer, Ethernet, MAC, ALHOA, IEEE 802.11, IP, TCP, UDP, AdHoc Networks و . . .

مدرس : دکتر محمدرضا پاکروان استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

تخصص ایشان در زمینه شبکه های مخابراتی می باشد


جلسه اول - تاریخچه شبکه

جلسه دوم - ساختار لایه ای شبکه

جلسه سوم - مدل OSI، مدل TCP/IP، معماری اینترنت

جلسه چهارم - لایه فیزیکی: کابل مسی، فیبر نوری، ارتباط بیسیم

جلسه پنجم - لایه فیزیکی: ارتباط بیسیم و ماهواره ای

جلسه ششم - ساختار تلفن ثابت و ADSL