با سلام


این کتاب مرجع اصلی امتحان SQL است

دانلود