ویژگی های روانپزشک خوب

vianclinic

New member

یک روانپزشک خوب در جلسه اول (ارزیابی و تشخیص) حداقل نیم ساعت زمان می گذارد. همیشه نگرانی هایی که از داروهای اعصاب دارید با روانپزشکتان در میان بگذارید. یک روانپزشک خوب درصدد رفع نگرانی های شما برمی آید و خواسته های شما را در تجویز داروها لحاظ می کند. فردی که سر از مطب روانپزشکی درمی آورد قطعا حالش خوب نیست. یک روانپزشک خوب کسی است که وقتی از مطبش بیرون می روید حالتان بهتر باشد.
اطلاعات و پرونده همه بیماران و به خصوص بیماران اعصاب و روان محرمانه است. یک روانپزشک خوب کسی است که پرونده ها را در مطب روی پوشه ای نگهداری کند به طوریکه به رویت بیماران دیگر، همراهان خود بیمار و منشی نرسد. . به بیماران این اطمینان را بدهد که اطلاعاتی که داده به صورت محرمانه می ماند.
روش های درمان، با پیشرفت زمان متنوع تر می شوند. ما امروزه در حیطه روانپزشکی درمان های مختلف مثل درمان دارویی، رواندرمانی، درمان با دستگاه ها را داریم. یک روانپزشک خوب فردی است که بیمار را در انتخاب درمانش سهیم کند . به نظرات بیمارانش احترام بگذارد. مغز یک انسان ظرفیت نگهداری و بازیابی همه اطلاعات یک علم را ندارد. یک روانپزشک خوب کسی است که گاهی حتی در حضور بیمار کتاب باز کند یا از همکارانش به صورت تلفنی کمک بخواهد.
یک روانپزشک خوب کسی است که شرایطی را در مطب خود فراهم کند که صدای بیماران از اتاق بیرون نرود. مثلا تمهیدات آکوستیک در معماری یا پخش موزیک به جهت نیل به این مقصود به کار گیرد.
البته یادتان باشد که در روانپزشکی گاهی خطراتی بیمار و نزدیکانش را تهدید می کند که اقدامات مقتضی و خاصی را از جانب روانپزشک می طلبد.


روانپزشک خوب در تهران
 
بالا