بازی فلش تیر اندازی با کمان به پرندگان

Mahdi Askari

مدير فنی
خب تو این بازی با کلید های بالا و پایین جهت رو تعیین کنید و با دکمه راست کمان را به عقب کشیده و با اسپیس تیر را بزنید:گل:

[FLASH=]http://up.iranjoman.com/images/3535iqjulg3y2ab8k94z.swf[/FLASH]
 
بالا