بازی فلش شکار پرندگان به وسیله تیروکمان

Mahdi Askari

مدير فنی
خوب یک بازی دیگر پیدا کردیم که بازی قشنگیه

باید به وسیله تیروکمان پرندگان را بزنید

[FLASH=]http://up.iranjoman.com/images/aii2cqwpjle5haweve7.swf[/FLASH]
 
بالا