برد والیبال ایران به برزیل

روژین

کاربر ويژه
برد تیم ایران به برزیل رابه تمام ایرانیان عزیز تبریک میگویم

1-3

دوستان عزیز ایران سرگروه ،گروه خود شد

وجزچهارتیم جهان

بازی بعدی ایران :ایتالیا-امریکا-استرالیا

امیدوارم دربازی بعدی نیز سربلند خارج شوند
 
بالا