ختم شنیداری قرآن کریم در ایام ماه مبارک ذی الحجه

وضعیت
موضوع بسته شده است.

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
سلام دوستان
به امید خدا این بار هم ختمی متفاوت از دفعات قبل داریم.
به این شکل که کافیه هر کدام از بخش های قرآن در زیر رو که انتخاب کردید در این تاپیک اعلام کنید و بعد هم در روز معین به صورت ترتیل یا صوت گوش بدید.
بعد از این که گوش دادید بیاید در این تاپیک دوباره اعلام کنید.
سه آدرس برای دانلود mp3 سوره های قرآن

http://www.aviny.com/voice/quran/tartil_parhizgar_01.aspx
http://www.shiavoice.com/quran
http://mp3quran.net/


این ختم از روز سه شنبه همین هفته 16 مهر تا دوشنبه هفته بعد 22 مهر خواهد بود.


12.gif

سه شنبه

1-فاتحه:
fatemeh
2-بقره:
fatemeh
3-آل عمران:
Mrs zahra
4-نساء:
*TAHEREH BANOO*


12.gif

چهارشنبه


5-مائده:
fatemeh
6-انعام:
*TAHEREH BANOO*
7-اعراف:
fatemeh12.gif

پنجشنبه


8-انفال:
fatemeh
9-توبه:
fatemeh
10-یونس:
fatemeh
11-هود:
fatemeh
12-یوسف:
*TAHEREH BANOO*
13-رعد:
*TAHEREH BANOO*
14-ابراهیم:
*TAHEREH BANOO*


12.gif

جمعه


15-حجر:
mortti
16-نحل:
fatemeh
17-اسراء:
fatemeh
18-کهف:
fatemeh
19-مریم:
fatemeh
20-طه:
fatemeh
21-انبیاء:
fatemeh
22-حج:
fatemeh
23-مومنون:
fatemeh


12.gif

شنبه


24-نور:
دختر مهتاب
25-فرقان:
mortti
26-شعراء:
fatemeh
27-نمل:
fatemeh
28-قصص:
fatemeh
29-عنکبوت:
fatemeh
30-روم:
fatemeh
31-لقمان:
fatemeh
32-سجده:
fatemeh
33-احزاب:
fatemeh
34-سبا:
fatemeh


12.gif

یکشنبه


35-فاطر:
fatemeh
36-یس:
دختر مهتاب
37-صافات:
*TAHEREH BANOO*
38-ص:
fatemeh
39-زمر:
*TAHEREH BANOO*
40-غافر:
fatemeh
41-فصلت:
fatemeh
42-شوری:
fatemeh
43-زخرف:
*TAHEREH BANOO*
44-دخان:
*TAHEREH BANOO*
45-جاثیه:
fatemeh
46-احقاف:
fatemeh
47-محمد:
fatemeh
48-فتح:
fatemeh
49-حجرات:
fatemeh
50-ق:
*TAHEREH BANOO*


12.gif

دوشنبه

51-ذاریات و طور:
*TAHEREH BANOO*
52-نجم و قمر:
fatemeh
53-رحمن و واقعه:
*TAHEREH BANOO*
54-حدید و مجادله:
fatemeh
55-حشر:
fatemeh
56-از ممتحنه تا جمعه:
fatemeh
57-از منافقون تا طلاق:
fatemeh
58-از تحریم تا قلم:
fatemeh
59-حاقه و معارج:
fatemeh
60-از نوح تا مدثر:
دختر مهتاب
61-از قیامه تا مرسلات:
fatemeh
62-از نبا تا تکویر:
fatemeh
63-از انفطار تا اعلی:
fatemeh
64-از غاشیه تا شرح:
fatemeh

از تین تا کوثر:
fatemeh
از کافرون تا ناس:
fatemeh
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
به لطف خدا سوره های نحل، اسراء، کهف، مریم، طه، انبیاء، حج و مومنون ختم شد.:گل:
از شنیدن سوره مریم با تلاوت فوق العاده زیبای ياسر الدوسري به شدت لذت بردم.

http://mp3quran.net/yasser.html
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
به لطف خدا سوره های شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب و سبا ختم شد :گل:
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
به لطف خدا سوره های فاطر، ص، غافر، فصلت، شوری، جاثیه، احقاف، محمد، فتح و حجرات ختم شد:گل:

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
52-نجم و قمر: fatemeh
54-حدید و مجادله: fatemeh
55-حشر: fatemeh
56-از ممتحنه تا جمعه: fatemeh
57-از منافقون تا طلاق: fatemeh
58-از تحریم تا قلم: fatemeh
59-حاقه و معارج: fatemeh
61-از قیامه تا مرسلات: fatemeh
62-از نبا تا تکویر: fatemeh
63-از انفطار تا اعلی: fatemeh
64-از غاشیه تا شرح: fatemeh
65-از تین تا کوثر: fatemeh
66-از کافرون تا ناس: fatemeh


به لطف خدا ختم شد :گل:
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا