رفع مشکل SQL Error: 145 - Table '.\mybb_sessions' is marked as crashed and should be repaired

admin

Administrator
عضو کادر مدیریت
شرح خطا:
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma]

MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.
SQL Error:
    145 - Table '.\...\mybb_sessions' is marked as crashed and should be repaired
Query:
    SELECT * FROM mybb_sessions WHERE sid='2cc6a6a1921af4979e1ed835ea771895' AND ip='91.99.128.235' LIMIT 1[/COLOR]

نحوه ی رفع خطا:
جهت رفع این مشکل دسترو زیر را در PHPMYADMIN اجرا نمایید:
کد:
REPAIR TABLE `mybb_sessions`
جهت اجرای دستور در دیتابیس مذکور زبانه ی SQl را انتخاب کرده و در کادر مربوطه دستور را وارد نمایید و در نهایت بر روی Go کلیک کنید.
موفق باشید
 
بالا