كد فال عشق

gorg nama

متخصص بخش
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif] فال


دریافت کد فال عشق برای وبلاگ و سایت

شما کاربر گرامی میتوانید کد مورد نظر را با دو رنگ متفاوت ، مناسب با وبلاگ و سایت خود انتخاب کنید

که نمونه هر یک از فالنامه ها در بخش زیر آمده است

کد فال عشق با زمینه سفید

se.gif


<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://www.bahar22.com"><span style="text-decoration: none">فال عشق</span></a></font></p><!-- بهار20 - خدمات تمام وبلاگ نویسان جوان --><p align="center"><script type="text/javascript" src="http://www.bahar22.com/ftp/Falehafez/fal/eshgh/se.js"></script><!-- بهار20 - خدمات تمام وبلاگ نویسان جوان --></p>

..............................................................

کد فال عشق با زمینه مشكی

me.gif


<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="http://www.bahar22.com"><span style="text-decoration: none">فال عشق</span></a></font></p><!-- بهار20 - خدمات تمام وبلاگ نویسان جوان --><p align="center"><script type="text/javascript" src="http://www.bahar22.com/ftp/Falehafez/fal/eshgh/me.js"></script><!-- بهار20 - خدمات تمام وبلاگ نویسان جوان --></p>

..............................................................


 
بالا