واژه شناسی در زبان انگلیسی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

BLaDe

متخصص بخش زبان
واژه شناسی (MORPHOLOGY)

راه های مختلف ایجاد کلمات جدید در زبان ها:

تقلید صداهای طبیعی , توسعه معنایی , اشتقاق , کلمات مرکب , اضافه کردن پیشوند یا پسوند به ریشه کلمات , تغییر تلفظ , تغییر املایی , اسامی مردم , اسامی تجاری , سرنام , ترکیب واژه ها , کلمات دخیل , کلمات اختراع شده

تئوری واژه شناسی (Etymology Theory)
کلمات چگونه ایجاد شدند؟
* تقلید صداها:
Meow , bang , crackle , zip , ring
* توسعه معنایی :
به عنوان مثال فعل Fly از اسم یک حشره (مگس) می آید.
* اشتقاق :
به عنوان مثال کلمه Student که از Study گرفته شده است و Month که از کلمه ی Moon گرفته شده است.
* کلمات مرکب:
برای مثال میتوانیم کلمات Notebook , Bedroom , Mailbox را نام ببریم.همچنین کلمات Elbow ell+bow و Lackadaisical ( از اصطلاح"Lackaday" که خودش از " a lack the day") مشتق میشوند.
* Root + Affix :
پیشوند + ریشه:
Pro (forward or forth) + duce (lead) = Produce ( bring forth)
ریشه + پسوند:
Wonder + full = Wonderful
* تغییر تلفظ:
Breakfast , cupboard , extraordinary
* تغییر املایی:
کلمه ی Alone از "all one" گرفته شده است. Felt (نمد) , سابقا برای صاف کردن مایعات استفاده می شده بنابراین تکه ی نمدی که به عنوان صافی استفاده می شد به Felter معروف شد که بعد ها به Filter تغییر یافت.
"God with you" در گذشته برای وداع استفاده می شد که در گذر قرن ها تبدیل به Goodbye شد.
* اسامی ( Eponyms) :
- اسامی مردم:
Teddybear به خاطر Theodore Roosevelt و Volt الکتریکی به احترام Alexandra Volt نامگذاری شده اند.
- اسامی مکان ها:
Frankfurters به خاطر Frankfurt آلمان نامگذاری شده و Jeans به خاطر Genoa ایتالیا نامگذاری شده است.
- اسامی تجاری:
Kleenex , Band-aid , Jello , Xerox , Hoover
* کوتاه کردن و بریدن لغات :
Telephone به Phone تبدیل شده است.Photograph به Photo و Megabyte به Meg.
* سرنام:
Sonar(دستگاه ردیاب صوتی): Sound Navigation Ranging
Laser : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

* ترکیب واژه ها:
Motor + hotel = Motel
* کلمات خارجی دخیل :
Influenza (آنفولانزا ) (ایتالیایی) , Rendezvous (پاتوق)(فرانسوی) , Chow (غذا) (چینی),
Opal(شیشه شیری رنگ)(سانسکریت)
* کلمات اختراع شده :
Quiz, Quark

منبع
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا