پوسته پنل ادمین (امپراتور) Emperor محصول مای بی بی ایران

gorg nama

متخصص بخش
پوسته پنل ادمین (امپراتور) Emperor محصول مای بی بی ایران

درود

پوسته Emperor (امپراتور) محصول مای بی بی ایران MyBBIran.com
پوسته پنل ادمین

plugin_add.png
نام پوسته: Emperor
user.png
تهیه کننده: H.Gh
d.png
معرفی: 17-۱1-2010

مزایای این پوسته:
- هماهنگی کامل با نسخه 1.6
- رفع مشکلات در پنل ادمین


توجه: در صورت استفاده از قالب به هیچ عنوان حق تغییر و یا حذف کپی رایت سازنده و مترجم را ندارید، استفاده از قالب با کپی رایت حذف شده یا تغییر کرده غیر انسانی و غیر شرعی بوده و عدم رضایت ما را در بر دارد. اما در صورت شخصی سازی قالب می توانید نام خود را به کپی رایت اضافه کنید. اگر هم چنان به حذف کپی رایت قالب پافشار هستید می توانید از مترجم اجازه بگیرید و با رضایت او این کار را انجام دهید.

دانلود:
(اگر از فارسی ساز مای بی بی ایران و پوسته پیشفرض مای بی بی که توسط گروه ما فارسی شده است استفاده می کنید، این پوسته به طور 100% در سیستم شما فارسی خواهد بود)
 
بالا