بازی فلش تیراندازی به بطری

Mahdi Askari

مدير فنی
خوب توی این بازی باید به بطری ها شلیک کنید و امتیاز بگیرید
بازی در زمان مشخص میباشد:گل:

[FLASH=]http://arefkar.com/games/games/flashsv/game14/flash-games-1%20%28803%29.swf[/FLASH]
 
بالا