باكيفيت‌ترين سواري‌هاي داخلي معرفي شدند

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت
نيسان تيانا با ۳.۲ نمره منفي همچنان رتبه اول رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري داخلي را در اختيار دارد.
رتبه دوم نيز در اختيار نيسان ماكسيما با ۱۴.۲ نمره منفي است.
نيومزدا ۳ نيز با ۱۵ نمره منفي رتبه سوم رده‌بندي كيفي را در اختيار دارد.
سوزوكي گراندويتارا با ۱۸.۸ نمره منفي در جايگاه چهارم رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري داخلي قرار دارد.
رتبه پنجم نيز در اختيار مگان با ۲۱ نمره منفي است.
تندر ۹۰ پارس خودرو و تندر ۹۰ ايران خودرو هم مشتركا با ۲۲.۱ نمره منفي در رتبه ششم رده‌بندي قرار دارند.
رتبه هفتم رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري توليدي در شهريورماه نيز در اختيار هيوندايي آوانته با ۲۳.۱ نمره منفي است. ام.وي.ام ۵۳۰ نيز با ۶۰ نمره منفي در رتبه هشتم قرار دارد.
ليفان ۶۲۰ نيز با ۶۰.۸ نمره منفي رتبه نهم رده‌بندي كيفي را به خود اختصاص داده است.
رتبه دهم رده‌بندي نيز با ۶۲.۹ نمره منفي در اختيار پژو پارس خراسان است.
پژو ۴۰۵ خراسان نيز با ۶۴.۴ نمره منفي در رتبه يازدهم رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري داخلي قرار دارد.
رتبه دوازدهم نيز با ۶۵.۴ نمره منفي در اختيار سمند است.
پژو ۴۰۵ نيز با ۶۶.۸ نمره منفي در رتبه سيزدهم و تيبا با ۷۳.۸ نمره منفي در چهاردهم رده‌بندي قرار دارد.
رتبه پانزدهم رده‌بندي كيفي نيز با ۷۵ نمره منفي در اختيار ام.وي.ام x۳۳ (تيگو)
رتبه شانزدهم با ۹۵ نمره منفي در اختيار ام.وي.ام ۱۱۰ است.
سايپا ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۱ پارس خودرو نيز به ترتيب با ۹۸.۵، ۱۰۴.۴ و ۱۰۴.۷ نمره منفي رتبه‌هاي هفدهم تا نوزدهم رده‌بندي را در اختيار دارند. 
بالا