بکارگیری پیکسل هدف برای مشخص کردن کیفیت دلخواه

seo marketing

New member
بابکارگیری دوربینهای مگاپیکسلی کاربر میتواند کیفیت مورد دلخواه خود رابرای جزئیات مد نظر خود بدست آورد . باورود صنعت جدید پیکسل هدف ، این کار براحتی انجام خواهد شد .دوربینهای مگاپیکسلی که دربازار وجود دارند دارای مگاپیکسلی برابربا 1 تا 16 مگاپیکسل هستند و کاربران باتوجه به خواسته های خودبه انتخاب یک نمونه ازانها می پردازند .

نحوه محاسبه پیکسل هدف باتقسیم عرض نمایی که بوسیله رزولوشن افقی دوربین پوشش دهی میشود صورت میگیرد .به عنوان مثال دوربین 1000 پیکسلی باپوشش دهی 10 فوت ، پیکسل هدفی که ایجاد میکند برابربا 100 پیکسل بر فوت است .

نیازی که برای تشخیص واضح یک چهره وجود دارد پیکسل هدفی برابربا 40 پیکسل بر فوت خواهد بود . دوربینهای 16 مگاپیکسلی ، پوشش نمایی تا120 فوت راداشته و پیکسل هدفی برابربا 40 پیکسل بر فوت ارائه خواهند داد .

برای بدست آوردن چنین کیفیتی دردوربینها نظارتی نیازبه 50 دوربین خواهیم داشت . هنگامی که متخصصان و یا کاربران ازپیکسل هدف استفاده می نمایند تعداد دوربینها بطور قابل ملاحظه ای کاهش ، هزینه نهایی کمتر و بهترین سطح کیفیت رابدست خواهند آورد .

هنگامیکه ازروش پیکسلهای هدف استفاده کرده و کیفیت تصاویر ویدئویی بهتری بدست می آوریم اینکار باعث میشودبه نتایج بهتری درتحقیقات و جایگیری سریع نیروهای امنیتی درمواقع لزوم شود .
منبع :
خرید دوربین مدار بسته

 
بالا