• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

تصویر : زنان خیابانی زنگ خطر شیوع “ایدز” و تاسف و اینکه راهکار چی هست؟؟

منبع خبرگزاری مهر
عکاس : محمدرضا عباسی


هشدارهای پی در پی مدیران وزارت بهداشت در خصوص شیوع “ایدز” از طریق رفتارهای جنسی در کشور نشان از این واقعیتی تلخ دارد و باید نگران افزایش موارد ابتلا به این بیماری به خصوص از طریق رفتارهای جنسی پرخطر و کنترل نشده بود.
Click here to view the original image of 595x397px and 64KB.
824033_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 63KB.
824028_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 58KB.


Click here to view the original image of 595x397px and 58KB.
824024_orig1.jpg

Click here to view the original image of 595x397px and 70KB.
824032_orig1.jpgClick here to view the original image of 595x397px and 47KB.
824034_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 73KB.
824029_orig1.jpg
824022_orig1.jpg

824023_orig1.jpgClick here to view the original image of 595x397px and 71KB.
824030_orig1.jpg

Click here to view the original image of 595x397px and 63KB.
824027_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 69KB.


824026_orig1.jpg
 

sasan

Banned
بله متاسفانه خیلی وحشتناکه این معضل همه ی جوامع رو گرفته و مختص ایران نیست و دیگه به یک تجارت بدل شده که اسم خودشون رو گذاشتند کارگران جنسی
و این تندیسی در کشور هلند که به افتخار روسپیان جهان ساخته شده‌است. یک کلیسا در پشت تندیس دیده می‌شود. بر روی تندیس حک شده: «به کارگران جنسی سراسر جهان احترام بگذارید».

452px-Sex_worker_statue_Oudekerksplein_Amsterdam.jpg
منبع خبرگزاری مهر
عکاس : محمدرضا عباسی


هشدارهای پی در پی مدیران وزارت بهداشت در خصوص شیوع “ایدز” از طریق رفتارهای جنسی در کشور نشان از این واقعیتی تلخ دارد و باید نگران افزایش موارد ابتلا به این بیماری به خصوص از طریق رفتارهای جنسی پرخطر و کنترل نشده بود.
Click here to view the original image of 595x397px and 64KB.
824033_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 63KB.
824028_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 58KB.


Click here to view the original image of 595x397px and 58KB.
824024_orig1.jpg

Click here to view the original image of 595x397px and 70KB.
824032_orig1.jpgClick here to view the original image of 595x397px and 47KB.
824034_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 73KB.
824029_orig1.jpg
824022_orig1.jpg

824023_orig1.jpgClick here to view the original image of 595x397px and 71KB.
824030_orig1.jpg

Click here to view the original image of 595x397px and 63KB.
824027_orig1.jpg


Click here to view the original image of 595x397px and 69KB.


824026_orig1.jpg
 
بالا