قیمت انواع مزدا + سوزوکی (92.8.8)

رضــrezaــا

کاربر ویژه
مدل

[TD="width: 119, align: center"]قیمت بازار(میلیون تومان)
[/TD]

[TR]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا2 فول[/TD]
[TD="align: center"]71.5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا3 با موتور 1.6[/TD]
[TD="align: center"]80.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا3 تیپ 1 صندوق دار[/TD]
[TD="align: center"]97[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا3 تیپ 2 صندوق دا[/TD]
[TD="align: center"]102[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا3 تیپ 3 صندوق دار[/TD]
[TD="align: center"]109[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا3 تیپ 4 صندوق دار[/TD]
[TD="align: center"]118[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]مزدا3 تیپ 3 هاچ بک[/TD]
[TD="align: center"]113
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5[/TD]
[TD="align: center"]105[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5[/TD]
[TD="align: center"]117[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/TD]
[TD="align: center"]113[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/TD]
[TD="align: center"]122[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی کیزاشی دنده ای نیمه فول[/TD]
[TD="align: center"]120[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول[/TD]
[TD="align: center"]125[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]سوزوکی کیزاشی اتومات فول[/TD]
[TD="align: center"]139[/TD]
[/TR]


 
بالا