کلاس درس زبان انگلیسی

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و یکم : آشنایی با کاربردهای زمان حال ساده
1. بیان کارهای عادی و تکراری. در این حالت معمولا یکی از قیود تکرار به کار می رود. مثال :

I usually go to school by bus.


من معمولا با اتوبوس به مدرسه می روم.
2. بیان واقعیات و همچنین حقایق علمی و تغییر ناپذیر. مثال :

She comes from Egypt.


او اهل مصر است.
The earth moves round the sun.


زمین به دور خورشید می گردد.
3. بیان کارهایی که در آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرند. مثال :

My father leaves Tehran for London tomorrow.


پدرم فردا از تهران عازم لندن میشود.
4. در هنگام روایت داستان یا گزارشات ورزشی. مثال :

In the film, the man kills her brother by mistake.


در فیلم ، آن مرد برادرش را سهوا به قتل می رساند.
Ali Karimi passes the ball to Ali Daee.


علی کریمی توپ را به علی دایی پاس می دهد.
5. در عنوان روزنامه ها. مثال :

President returns from his trip to Greece.


رئیس جمهور از سفرش به یونان باز می گردد.
6. بعد از حروف ربط زمان و شرط ، اگر فعلی به آینده دلالت کند ، به جای آینده از حال ساده استفاده میشود. برخی از این حروف ربط عبارتند از :

Afterبعد از اینکه


Beforeقبل از اینکه


Sinceاز زمانی که


As soon asبه محض اینکه


Untilتازمانی که


Asهمچنان که


Whenموقعی که


Wheneverهر موقع که


Ifاگر


Unlessمگر اینکهمثال :
He will begin his new jobas soon ashe returns home.


او به محض اینکه به خانه برگردد ، کار جدیدش را شروع خواهد کرد.
If I see her, I’ll call you.


اگر او را دیدم به شما تلفن خواهم کرد.
7. نقل قول از کتاب ها یا بزرگان و اندیشمندان. مثال :

This book says that too much butter ad milk is bad for you.


این کتاب می گوید که مصرف بیش از حد کره و شیر برای شما ضرر دارد.
Plato says,”Friends have all things in common.”


افلاطون می گوید : " همه چیز بین دوستان مشترک است."
8. بیان جملات حال با افعال غیر حرکتی که شامل افعال حسی ، افعال ربطی ، افعال مربوط به هوش ، ادراک و تملک و به طور کلی هر فعلی که بدون تلاش انجام شود می باشند. برخی از این افعال عبارتند از :
See دیدن


Look به نظر رسیدن


Soundبه نظر رسیدن


Be بودن


Know دانستن ، شناختن


Have داشتن


Like دوست داشتن


Belong تعلق داشتن


Ownصاحب بودن


Wantخواستن


Fitمناسب بودن


Existوجود داشتن


Noticeمتوجه شدن


Dependبستگی داشتن


Weigh وزن داشتن


Hear شنیدن


Seem به نظر رسیدن


Taste مزه ... داشتن


Remember به یاد آوردن


Understand فهمیدن


Promise قول دادن


Love زیاد دوست داشتن


Prefer ترجیح دادن


Wishآرزو داشتن


Realizeفهمیدن


Contain در بر داشتن


Doubt شک داشتن


Refuseرد کردن


Recognizeشناختن


Feelاحساس کردن


Appearبه نظر رسیدن


Smellبوی ... داشتن


Forgetفراموش کردن


Believeمعتقد بودن


Agreeموافق بودن


Hateنفرت داشتن


Meanمعنی دادن ، منظور داشتن


Needنیاز داشتن


Supposeپنداشتن


Consist ofشامل بودن


Imagineتصور کردن


Forgiveعفو کردن


Thinkفکر کردن ، تصور کردن
مثال :
I understand what you say.


می فهمم که چه می گویی.
I know how you feel.


می دانم که چه احساسی داری.
That coat belongs to me.


آن کت به من تعلق دارد.
Do you smell something burning?


آیا بوی سوختن چیزی به مشامت می خورد ؟

9. بیان دستور العمل. مثال :

You mix the soup with some cream at the end.


در پایان سوپ را با مقداری خامه مخلوط کنید.
نکته : دستور العمل را می توان با جملات امری نیز بیان کرد. مثال :

Mix the soup with some cream at the end.


در پایان سوپ را با مقداری خامه مخلوط کنید.
10. بیان جملاتی که با here و there شروع میشوند. مثال :

Look! There goes the bus.


نگاه کن ! اتوبوس دارد می رود.
Here comes the boss.


رئیس دارد می آید. ( رئیس آمد ! ) 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
جهت رفاه حال اعضای عزیز انجمن مطالب این تاپیک تا بدین جا را به دلیل حجم زیاد مطالب فایل به دو فایل تقسیم و آپلود کرده ام و دوستان می توانند از طریق لینک ها آنها را دانلود کنند.


اعضای گرامی سایت قادر به دریافت مطالب تا این قسمت به طور کامل از طریق دو لینک زیر هستند :

لینک مستقیم دانلود بیست و پنج درس اول در یک فایل Word

حجم فایل : 828 کیلوبایت


تعداد صفحات : 48 صفحه

رمز فایل فشرده : www.iranjoman.com

*********************************************************
لینک مستقیم دانلود بیست و شش درس دوم در یک فایل Word

رمز فایل فشرده : www.iranjoman.com

حجم فایل : 315 کیلوبایت

تعداد صفحات : 127 صفحه


توجه : تنها اعضاء قادر به مشاهده لینک های دانلود و رمز فایل ها هستند ....
 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و یکم : آشنایی با زمان حال استمراریساختار :

....+ فعل ing دار + am/is/are + فاعل

I am working.

You are working.

He is working.

She is working.

It is working.

We are working.

You are working.

They are working.
طرز سوالی کردن :?....+ فعل ing دار + فاعل + Am/Is/Are


1. She is studying physics now.
Is she studying physics now?
آیا او الان مشغول مطالعه فیزیک است ؟
2. They are watching TV.
Are they waching TV?
آیا آنها مشغول تماشای تلویزیون هستند ؟طرز منفی کردن :


.... + فعل ing دار + am/is/are + not + فاعل

برای منفی کردن جملات حال استمراری ، کافی است بعد از افعال to be ، not بیاوریم. مثال :
1. He is eating breakfast at the moment.
He is not ( He’ not / He isn’t ) eating breakfast at the moment.

او در این لحظه مشغول خوردن صبحانه نیست.


2. We are building a school this year.
We are not ( We’re not / We aren’t ) building a school this year.

ما امسال در حال ساختن مدرسه نیستیم.


3. I am writing a letter at present.
I am not ( I’m not ) writing a letter at present.

من در حال حاضر در حال نوشتن نامه نیستم.
طرز سوالی منفی کردن :همانطور که در مورد جملات حال ساده دیدیم ، جملات حال استمراری را به دو شکل سوالی منفی می کنند :
?....+ فعل ing دار + فاعل + Isn’t / Aren’t?....+ فعل ing دار + not + فاعل + Am/Is/Are


*********************

1. Mahin is learning French these days.

مهین این روزها مشغول یادگیری زبان فرانسوی است.

Isn’t Mahin learning French these days ?

Is Mahin not learning French these days ?

آیا مهین این روزها مشغول یادگیری زبان فرانسوی است ؟

 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و یکم : آشنایی با زمان حال استمراری ( قسمت دوم )


طرز پاسخ دادن :


به مثال های زیر توجه کنید :
1. ?Are you walking

Yes, I am.I am walking

No, I’m not. I’m not walking

2. ?
Am I writing a letter

Yes, you are. You are writing a letter

No, you aren’t. You aren’t writing a letter


3. ?Is Arman repairing his bicycle at present

Yes, he is. He is repairing it at present

No, he isn’t. He isn’t repairing it at present


نکته 1 : همانطور که ملاحظه می کنید ، پاسخ کوتاه مثبت نباید مخفف شود اما پاسخ کوتاه منفی باید به صورت مخفف باشد.

نکته 2 : در پاسخ گویی به جملات سوالی منفی درست مانند سوالات عادی عمل می کنیم. یعنی با وجود این که گوینده انتظار شنیدن پاسخ مثبت را دارد ، ما این اختیار را داریم که به سوال وی پاسخ مثبت بدهیم یا پاسخ منفی. مثال :
?Aren’t they selling shoes

Yes, they are. They are selling shoes

No, they aren’t. They aren’t selling shoes


نکته 3 : قوانین زیر مربوط به املای افعال هنگام افزودن ing می باشند :

1. چنان چه e انتهای افعال تلفظ نشود ، هنگام افزودن ing ، e را حذف می کنیم. مثال :

Come > coming


Write > writing


Dance > dancing


2. در افعال یک بخشی منتهی به یک حرف بی صدا چنان چه قبل از آن حرف بی صدا تنها یک حرف صدادار آمده باشد ، هنگام افزودن ing آن حرف آخر دوبل می شود. مثال :

Run > running


Sit > sitting


Swim > swimming


3. در افعال دو بخشی یا بیشتر از دو بخش از دو بخش که حرف آخرشان بی صدا و حرف ماقبل آخر تنها یک صدادار باشد ، چنانچه استرس بر روی بخش آخر قرار گیرد ، هنگام افزودن ing آن حرف آخر دوبل می شود. مثال :

Begin > beginning


Permit > permitting


Suffer > suffering


4. افعالی که به ie ختم می شوند ، هنگام افزودن ing ، ie به y تبدیل می شود. مثال :

Lie > lying


Die > dying


Tie > tying

 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و یکم : آشنایی با زمان حال استمراری ( قسمت آخر )

کاربردهای زمان حال استمراری :


 • بیان کارهایی که در لحظه صحبت در حال انجام شدن می باشند. مثال :


It is raining now
الان بارون می باره.
 • [*=center]بیان کارهای موقتی و عادات کم دوام مربوط به زمان حال. در این حالت معمولا یکی از قیود زمان زیر به کار می رود :

these days این روزها
this week در این هفته
this month در این ماه
today امروز
Now اکنون
for the moment فعلاً ، در حال حاضر
twice a week دو بار در هفتهShe is teaching Arabic this year
او امسال عربی درس می دهد. ( شغل موقتی )
He is cleaning his room twice a week
او دوبار در هفته اتاقش را تمیز می کند. ( عادت کم دوام )

 • [*=center]بیان کارهایی که قرار است در آینده نزدیک انجام شوند. در این حالت معمولا یک قید زمان آینده در جمله می آید. مثال :

They are leaving for London tomorrow
آنها فردا عازم لندن می شوند.


 • [*=center]بیان جملات حال با افعال غیر حرکتی ارادی. مثال :

Be quiet, please; I’m thinking
لطفا ساکت باشید ؛ دارم فکر می کنم.
He is remembering your name
او دارد نامت رو به یاد می آورد.

در مورد افعال feel و look ، هر دو زمان حال ساده و حال استمراری صحیح می باشند. مثال :
You look well today = You’re looking well today
امروز حالت خوب به نظر می آید.


?How do you feel now? = How are you feeling now
الان حالت چطور است ؟


 • [*=center]با قیود تکرار always ( مدام ، پیوسته ) ، constantly ( مدام ، پیوسته ) ،continually ( دائماً ) ، forever( همیشه ، مدام ) که گوینده از یک عمل تکراری غافلگیر شده یا گله مند است. لازم به ذکر است که این قیود بین افعال to be و افعال ing دار به کار می روند. مثال :


John is always watching TV
جان همیشه مشغول تماشای تلویزیون است.
She is constantly talking about me behind my back
او مدام دارد پشت سرم غیبت می کند.


 • [*=center]با افعال آگاه کننده مانند Be careful ، Listen ! و Look !

Listen! Someone is shouting outside
گوش کن ! یه نفر بیرون داره فریاد میزنه.
Look! The bus is coming
نگاه کن ! اتوبوس داره میاد.


 • [*=center]بیان تغییرات طی یک دوره طولانی. این تغییرات معمولا با افعال زیر بیان می شوند :

get شدن
change عوض شدن
become شدن
increase افزایش یافتن
rise افزایش یافتن ، بالا رفتن
fall کاهش یافتن ، سقوط کردن
grow رشد کردن
improve بهبود یافتن
begin شروع شدن
start شروع شدن
The number of cars on the road is increasing
تعداد اتومبیل ها در جاده ها رو به افزایش است.
The earth is slowly getting warmer
زمین به تدریج گرم تر می شود.

 • [*=center]عبارت ( صفت am/is/are being + ) به رفتار فرد در زمان حال اشاره دارد. مثال :

He is being selfish. = He is acting / behaving selfishly
او رفتار خودخواهانه ای دارد. ( در حال حاضر )
He is selfish
او خودخواه است. ( به طور کلی )


 • [*=center]بیان کارهای ادامه داری که هر زمانی ممکن است انجام شوند. در اینجا ما از حد لحظه حال فراتر رفته و با استفاده از زمان حال استمراری واقعیتی را به طور کلی بیان می کنیم. مثال :

I don’t like to be disturbed if I’m working
اگر در حال کار کردن باشم دوست ندارم کسی مزاحم من شود.
You look lovely when you are smiling
وقتی داری لبخند میزنی ، زیبا به نظر می رسی. 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و دوم : آشنایی با زمان حال کامل (ماضی نقلی)ساختار :
+ p.p + have / has + فاعل
p.p =past participle = صفت مفعولی ، اسم مفعول ، قسمت سوم فعل

I have seen (= I’ve seen) دیده ام
You have seen (= You’ve seen) دیده ای
He has seen (= He’s seen) دیده است
She has seen (= She’s seen) دیده است
It has seen (= It’s seen) دیده است
We have seen (= We’ve seen) دیده ایم
You have seen (= You’ve seen) دیده اید
They have seen (= They’ve seen) دیده اند
قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن d یا ed به قعل ساده ( مصدر بدون to ) ساخته می شود. در مورد افعال بی قاعده باید به تاپیک افعال بی قاعده در بخش گرامر تالار زبان مراجعه کرد و قسمت سوم آنها را به خاطر سپرد.

طرز سوالی کردن :
? ...+ p.p + فاعل + Have / has
برای سوالی کردن جملات حال کامل ، افعال کمکی have و has را به ابتدای جمله منتقل می نماییم. مثال :
1. They have eaten lunch.
Have they eaten lunch ?
2. She has washed the dishes
Has she washed the dishes?
طرز منفی کردن :
+ p.p + not+ have / has + فاعل
برای منفی کردن جملات حال کامل ، بعد از افعال کمکی has / have ، not می آوریم. مثال :
You have lost my pen.
You have not lost my pen.
You haven’t lost my pen.
You’ve not lost my pen.
He has climbed the mountain.
He has not climbed the mountain.
He hasn’t climbed the mountain.
He’s not climbed the mountain.

طرز سوالی منفی کردن :
جملات حال کامل به دو صورت زیر سوالی منفی می شوند :
? ... + p.p + فاعل + Haven’t / hasn’t
? ... + p.p + not + فاعل + Have / has
I have found my watch.
Haven’t I found my watch?
Have I not found my watch?
Ali has done his homework.
Hasn’t Ali done his homework?
Has Ali not done his homework?

طرز پاسخ دادن :
به مثال های زیر توجه کنید.
Have you seen that film?
Yes, I have. I have seen it.
No, I haven’t. I haven’t seen it.
Has he fixed the radio?
Yes, he has. He has fixed it.
No, he hasn’t. He hasn’t fixed it.
 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و دوم : آشنایی با زمان حال کامل یا ماضی نقلی ( قسمت دوم )کاربرد زمان حال کامل :

1. بیان کاری که در گذشته نامعلوم انجام گرفته است. مثال :
We have traveled to India.


ما به هندوستان سفر کرده ایم.
2. بیان کاری که در گذشته انجام گرفته ، اما اثر آن ( به صورت فیزیکی یا روحی ) در زمان حال باقی است. مثال :

I’ve read that book.


من آن کتاب را خوانده ام. ( هنوز مطالب آن را به یاد دارم = اثر ذهنی )

It has rained a lot.باران زیادی باریده است. ( زمین خیس است. = اثر فیزیکی )
3. بیان کاری که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه داشته است. در این مورد معمولا یکی از حروف اضافه since یا for به کار می رود.
since ( از ) بیانگر مبدأ زمان است و for ( برای ) بیانگر طول زمان است.
مثال :
She has lived in Canada since 12 years ago / for 12 years.


او از 12 سال قبل / به مدت 12 سال در کانادا زندگی کرده است.
گاهی در این موارد ، کلمه پرسشی how long ( چه مدتی ) به کار می رود. مثال :

How long has he had that camera?


چه مدتی است که او آن دوربین را دارد ؟
He’s had that camera for 3 days / since Thursday.
او آن دوربین را به مدت سه روز / از پنج شنبه دارد4. بیان کاری که در گذشته نزدیک انجام گرفته است. در این حالت معمولا قید just را بین فعل کمکی و قسمت سوم فعل می آورند.
مثال:
They have just left home.


آنها تازه خانه را ترک کرده اند. ( چند لحظه قبل )
برای بیان اینگونه مطالب در زبان انگلیسی آمریکایی ، از زمان گذشته ساده استفاده می شود.
توجه داشته باشید که با just now فقط گذشته ساده به کار می رود.
مثال :
I fell downstairs just now.


من همین الان از پله ها پایین افتادم.
5. بیان کاری که قبل از لحظه حال چند بار تکرار شده است. مثال :

I’ve written six letters today.


من امروز شش نامه نوشته ام.
They have seen the play “Macbeth” several times.


آنها نمایش " مک بث " را چندین بار دیده اند.


 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و دوم : آشنایی با زمان حال کامل یا ماضی نقلی ( قسمت سوم )6. بیان وقایع مهم گذشته. این گونه جملات را می توان در گزارشات ، نامه ها و مکالمات یافت. در انگلیسی آمریکایی این موارد را با گذشته ساده استفاده می کنند. مثال :

The prime minister has arrived in Australia.
نخست وزیر وارد استرالیا شده است.
I’m glad to tell you that you’ve passed the exam.
خوشحالم از اینکه به شما بگویم در امتحانتان قبول شده اید.
7. با قیود today ، this evening ، this week، this year و غیره ، هنگامی که موعد آنها در لحظه گفتگو سپری نشده باشد. مثال :

He’s drunk four cups of coffee today.
او امروز چهار فنجان قهوه نوشیده است. ( امروز سپری نشده است )
Have you had a holiday this year?
آیا امسال تعطیلات داشته اید ؟ ( امسال به پایان نرسیده است )
8. باساختار This / It is the first / second / … time . مثال :

This is the first time she has driven a car.
این اولین باری است که او با ماشین رانندگی کرده است.
I’ve lost my passport again. It is the second time this has happened.
من دوباره پاسپورتم را گم کرده ام. این دومین باری است که این مسئله اتفاق افتاده است.

9. دربندهای وصفی پس از صفات عالی به شرط آن که زمانِ جمله حال باشد. مثال :

This is the best book I have (ever) read.
این بهترین کتابی است که (تاکنون) خوانده ام.

10. در بند شرطی نوع اول و بند زمان برای تأکید بر اتمام یا تکمیل عمل. در این مورد به جای حال کامل می توان از حال ساده نیز استفاده کرد. مثال :

He will not come to the party until he has finished (finishes) his work.
او تا موقعی که کارش را تمام کرده باشد به مهمانی نخواهد آمد.
If he has finished (finishes) his work, he will come to the party.
اگر او کارش را تمام کند ، به مهمانی خواهد آمد.
 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و دوم : آشنایی با زمان حال کامل یا ماضی نقلی ( قسمت چهارم و آخر )


نکات مهم


****************


نکته1 : حال کامل با قیود زمان معین نیز به کار می رود. تعدادی از این قیود عبارتند از :

Never هرگز


Ever تاکنون


Always همیشه


Recently اخیراً


Lately اخیراً


Already قبلاً


Yet هنوز


Often اغلب


So far تاکنون


Frequently به کرّات


Finally بالاخره


Before قبلاً


مثال :
I have already done my homework.


من قبلا تکالیفم را انجام داده ام.
Have you ever been to Shiraz? No, I’ve never been there.


تا به حال به شیراز رفته اید ؟ نه ، من هرگز به آنجا نرفته ام.
She hasn’t had lunch yet.


او هنوز ناهار نخورده است.
I’ve met a lot of people in the last few days.


من در چند روز گذشته افراد زیادی را ملاقات کرده ام.


نکته2 : به تفاوت میان دو جمله زیر توجه کنید :
(He’s been to Paris. (= He is now at home again


(He’s gone to Paris. (= He is in Paris now
در جمله اول او سفرش را به پایان رسانده است. در جمله دوم او سفرش را آغاز کرده است.
 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و سوم : آشنایی با زمان حال کامل استمراری ( ماضی نقلی استمراری ) > قسمت اول


ساختار :
+ ing فعل +been+ have / has +فاعلI have been waiting. منتظر بوده ام


You have been waiting. منتظر بوده ای


He has been waiting. منتظر بوده است


She has been waiting. منتظر بوده است


It has been waiting. منتظر بوده است


We have been waiting. منتظر بوده ایم


You have been waiting.منتظر بوده اید


They have been waiting. منتظر بوده اندطرز سوالی کردن :
? ...+ ingفعل+ been + فاعل + Have / hasبرای سوالی کردن جملات حال کامل استمراری ، افعال کمکی
have و has را به ابتدای جمله منتقل می نماییم. مثال :


They have been playing football


?Have they been playing football
She has been working


?Has she been working


طرز منفی کردن :
...+ ing فعل+ been +not+ have / has +فاعلبرای منفی کردن جملات حال کامل استمراری ، بعد از افعال کمکیhas/have، notمی آوریم. مثال :

She has been watching TV.


She has not / hasn’t been watching TV.
I have been writing.


I have not / haven’t been writing.


 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و سوم : آشنایی با زمان حال کامل استمراری ( ماضی نقلی استمراری ) > قسمت دوم

طرز سوالی منفی کردن :

جملات حال کامل به دو صورت زیر سوالی منفی می شوند :

? ...+ ingفعل+ been+ فاعل+ Haven’t / hasn’t?
... + ingفعل+ been + not+ فاعل+ Have / hasIt has been rainingHasn’t it been raining?


Has it not been raining?
You have been cooking

Haven’t you been cooking?


Have you not been cooking?طرز پاسخ دادن :

به مثال های زیر توجه کنید.

?Have we been working all day


Yes, you have. You have been working all day


No, you haven’t. You haven’t been working all day?Has Mary been teaching English


Yes, she has. She has been teaching English.


No, she hasn’t. She hasn’t been teaching English.


 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و سوم : آشنایی با زمان حال کامل استمراری ( ماضی نقلی استمراری ) > قسمت سوم

کاربرد زمان حال کامل استمراری :


1. بیان کاری که در گذشته آغاز شده ، ادامه یافته ، تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد. در اینگونه جملات معمولا از Since( از )، for( برای ) ، کلمه پرسشی how long( چه مدتی )و قیودی که با all( تمام ) شروع می شوند ( all day/all week/all year ) استفاده می شود.
مثال :
He has been cleaning his room since this morning.


او از امروز صبح مشغول تمیز کردن اتاقش بوده است. ( الان هم مشغول تمیزکاری است )
How long has it been raining? It’s been raining for 2 hours.


چه مدتی باران می باریده است ؟ دو ساعت است که باران می بارد.
2. بیان کاری که از گذشته آغاز شده ، ادامه یافته و تا زمان حال رسیده اما در زمان حال قطع شده است. مثال :

They have been writing for an hour now.


اکنون یک ساعت است که آنها می نویسند. ( در لحظه صحبت نوشتن تمام شده است )
I have been working hard. Now I’m going to have a break.


من سخت مشغول کار بوده ام. اکنون قصد دارم استراحت کنم.
3. برای تأکید عملی که بدون انقطاع ادامه داشته است. مثال :

I am very tired because I have been walking all day long.


من خیلی خسته ام. چون تمام طول روز مشغول راه رفتن بوده ام.
She has been learning French for the last month.


او در طول ماه گذشته مشغول یادگیری زبان فرانسه بوده است.
4. بیان کاری که طی دوره ای از زمان مکررّا انجام می گرفته است. مثال :

Jane is a very good tennis player. She’s been playing since she was eight.


جین تنیس باز بسیار خوبی است. او از هشت سالگی مشغول بازی کردن بوده است.
Every morning they meet in the same café. They’ve been going there for years.


آنها هر روز صبح در همان کافه یکدیگر را ملاقات می کنند.آنها سالهاست که به آنجا می روند.


 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و سوم : آشنایی با زمان حال کامل استمراری ( ماضی نقلی استمراری ) > قسمت آخر


" نکات مهم"
نکته 1 : افعالی که حالت استمراری ندارند ( افعال غیر حرکتی ) در زمان حال کامل استمراری به کار نمی روند. در اینگونه موارد از زمان حال کامل استفاده می شود. مثال :

I’ve known about it for a long time.


مدت زیادی است که از آن موضوع باخبرم.
نکته 2 :دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

He has been painting the wall.


او مشغول رنگ زدن دیوار بوده است
He has painted the wall.


او دیوار را رنگ زده است.
در جمله اول ما بر عملِ رنگ زدن دیوار تأکید داریم. مهم نیست که عمل رنگ زدن دیوار به پایان رسیده است یا خیر. در جمله دوم رنگ زدن دیوار به اتمام رسیده است و ما به نتیجه عمل یعنی دیوارِ رنگ شده توجه داریم نه عملِ رنگ زدن.

نکته 3 :حال کامل استمراری برای بیان کارها و وضعیت های موقتی به کار می رود. در حالی که حال کامل برای صحبت درباره شرایط پایدارتر مورد استفاده قرار میگیرد. مثال :

I’ve been living in Karaj for the last month.


من طی ماه گذشته در کرج زندگی کرده ام.
I’ve lived in Karaj all my life.


من تمام عمرم در کرج زندگی کرده ام.نکته 4 : دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید :

They’ve been studying English for 3 years.


They’ve studied English for 3 years.
این جملات هر دو یک مفهوم ر ا بیان می کنند اما جمله اول بر استمرار عمل تأکید بیشتری دارد. جملات دارای افعال live , work , teach و study اغلب چنین حالتی دارند.

نکته 5 :کلمه پرسشی how long ( چه مدتی ) معمولا با زمان حال کامل استمراری و کلمات پرسشی how much ( چه مقدار ) و how many( چه تعداد ) معمولا با زمان حال کامل به کار می روند. مثال :

How long have you been reading that book?


چه مدت مشغول خواندن آن کتاب بوده ای ؟
How much of that book have you read?


چه مقدار از آن کتاب را خوانده ای ؟
How many times have they played tennis this week?


آنها در این هفته چند بار تنیس بازی کرده اند ؟


 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و چهارم : آشنایی با زمان گذشته ساده ( قسمت اول )
ساختار :
+ زمان گذشته فعل+ فاعل

زمان گذشته افعال باقاعده با افزودن d یا ed به انتهای فعل ساده ( مصدر بدون to ) ساخته می شود. زمان گذشته افعال بی قاعده را باید با توجه به جدول مخصوص افعال بی قاعده به خاطر سپرد. مثال :

I worked / bought کار کردم / خریدم
You worked / bought کار کردی / خریدی
He worked / bought کار کرد / خرید
She worked / bought کار کرد / خرید
It worked / bought کار کرد / خرید
We worked / bought کار کردیم / خریدیم
You worked / bought کار کردید / خریدید
They worked / bought کار کردند / خریدند

افعال to be ( یعنی am , is , are ) در زمان گذشته ، was و were می باشند.

I was بودم
You were بودی
He was بود
She was بود
It was بود
We were بودیم
You were بودید
They were بودند


طرز سوالی کردن :

? ...+ مصدر بدون to + فاعل + Did
? ...+ فاعل + Was / Were

برای سوالی کردن جملات گذشته ساده ، فعل کمکی Did را در ابتدای جمله نوشته و فعل ساده یا همان مصدر بدون to تبدیل می نماییم. اگر جمله دارای فعل to be یعنی Was یا Were بود ، نیازی به Did نخواهیم داشت. کافی است که Was یا Were را به ابتدای جمله منتقل کنیم. مثال :
 • [*=center]I studied math yesterday.


من دیروز ریاضی خواندم.

Did I study math yesterday?
آیا من دیروز ریاضی خواندم ؟
 • [*=center]They felt tired an hour ago.

آنها یک ساعت پیش احساس خستگی می کردند.

Did they feel tired an hour ago?
آنها یک ساعت پیش احساس خستگی می کردند؟
 • [*=center]He was at a restaurant at 12 o'clock

او ساعت 12 در یک رستوران بود.

Was he at a restaurant at 12 o'clock?
آیا او ساعت 12 در یک رستوران بود؟

طرز منفی کردن :
...+ مصدر بدون to + did not / didn't + فاعل
...+ was not / wasn't + فاعل ( مفرد )
...+ were not / weren't + فاعل ( جمع )

برای منفی کردن جملات گذشته ساده ، قبل از فعل گذشته did not یا مخفف آن didn't را می آوریم و فعل گذشته را به فعل ساده ( مصدر بدون to ) تبدیل می کنیم. اگر جمله دارای فعلto be بود ، بعد از was یا were ، قید not می آوریم. مثال :

We washed our car last week.
ما هفته گذشته ماشینمان را شستیم.

We did not / didn’t wash our car last week.
ما هفته گذشته ماشینمان را نشستیم.

You went home this morning.
شما امروز صبح به خانه رفتید.

You didn’t go home this morning.
شما امروز صبح به خانه نرفتید.

It was cold when I got there.
وقتی به آنجا رسیدم هوا سرد بود.

It was not / wasn't cold when I got there.
وقتی به آنجا رسیدم هوا سرد نبود.

 

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و چهارم : آشنایی با زمان گذشته ساده ( قسمت دوم )

طرز سوالی منفی کردن :
جملات حال کامل به دو صورت زیر سوالی منفی می شوند :

? ...+ فعل ساده + فاعل + Didn’t
? ... + فعل ساده + not + فاعل + Did
? ...+ فاعل + Wasn't / Weren’t
? ... + not + فاعل + Was / Were


They came here to see us.
آنها برای دیدن ما به اینجا آمدند.

Didn't they come here to see us?
Did they not come here to see us?
آیا آنها برای دیدن ما به اینجا نیامدند؟

She was at school.
او در مدرسه بود.

Wasn’t she at school?
Was she not at school?
آیا او در مدرسه نبود ؟

طرز پاسخ دادن :
به مثال های زیر توجه کنید.
Did Reza play ping-pong yesterday?
آیا رضا دیروز تنیس روی میز بازی کرد ؟
Yes, he did. He played ping-pong yesterday.
بله ، بازی کرد. او دیروز تنیس روی میز بازی کرد.
No, he didn’t. He didn't play ping-pong yesterday.
خیر ، بازی نکرد. او دیروز تنیس روی میز بازی نکرد.

Did they sell their house last year?
آیا آنها پارسال خانه شان را فروختند ؟
Yes, they did. They sold their house last year.
بله ، فروختند. آنها پارسال خانه شان را فروختند.
No, they didn’t. They didn’t sell their house last year.
خیر ، نفروختند. آنها پارسال خانه شان را نفروختند.

Were you absent from school today?
آیا تو امروز در مدرسه غایب بودی ؟
Yes, I was. I was absent from school today.
بله ، غایب بودم. من امروز در مدرسه غایب بودم.
No, I wasn’t. I wasn’t absent from school today.
خیر ، غایب نبودم. من امروز در مدرسه غایب نبودم.

 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و چهارم : آشنایی با زمان گذشته ساده ( قسمت سوم )کاربرد زمان گذشته ساده :

1. بیان کاری که در گذشته معینی انجام گرفته و تمام شده است. در این مورد معمولا یکی از قیود زمان زیر به کار می رود :
Yesterday دیروز


Last +واحد زمانی : last week / last month / last year


ago : ten days ago / two months ago + مدت زمانمثال :


We watched TV last night.


ما دیشب تلویزیون تماشا کردیم.
2. بیان کاری که در گذشته به صورت عادت و تکرار انجام گرفته و اغلب با یکی از قیود تکرار همراه است. مثال :

He got up at 7 o'clock every morning.


او هر روز صبح ساعت 7 از خواب بلند میشد.


When he was young, he often went to the gym.


وقتی او جوان بود ، اغلب به باشگاه میرفت.


3. بعد از if یا unless در جملات شرطی نوع دوم ( حال غیر واقعی ) :

If I were rich, I would help the poor.


اگر من پولدار بودم به فقرا کمک میکردم.
4. در جملات آرزو ( I wish ) چنان چه مربوط به زمان حال باشند.

I wish he called me now.


ای کاش او الان به من زنگ میزد.
البته چنانچه بعد از wish بلافاصله یک فعل بیاید ، آن فعل به فرم مصدر به کار می رود. مثال :I wish to see you again.


ای کاش دوباره ببینمت.
5. بیان کاری که در گذشته مدتی به طول انجامیده و به اتمام رسیده است. مثال :

She lived in Tehran for 6 years.


او به مدت 6 سال در تهران زندگی کرد.
 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و چهارم : آشنایی با زمان گذشته ساده ( قسمت آخر )
نکات مهم :
نکته 1 : برای صحیح نوشتن افعال گذشته به قوانین زیر دفت کنید :

1. اگر فعلی به e ختم شد ، به جای ed به آخرش d اضافه می کنیم. مثال :
hope > hoped , confuse > confused
2. اگر فعلی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا وجود داشته باشد ، y را به i تبدیل می کنیم . مثال :
Try > tried , study > studied
3. در مورد افعال یک بخشی چنان چه حرف آخر بی صدا و حرف ماقبل آن یک حرف صدادار باشد ، هنگام افزودن ed، حرف آخر دوبل می شود. این قانون در مورد افعال بیش از یک بخش که همان مشخصات را دارند و در ضمن دارای استرس بر روی بخش آخر هستند نیز صدق می نماید. مثال :
plan > planned , stop > stopped


permit > permitted , prefer > preferredنکته 2 :
دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید :
Tom has lost his key.


تام کلیدش را گم کرده است.


Tom lost his key.


تام کلیدش را گم کرد.


در جمله اول تام اکنون هم کلیدی ندارد. در جمله دوم نمیدانیم که او کلیدش را یافته است یا خیر. از مثال های فوق در می یابیم که زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) گذشته ای است که به لحظه حال مرتبط است اما زمان گذشته ساده ارتباطی به زمان حال ندارد.

نکته 3 : به دو جمله زیر توجه کنید :
Somebody has invented a new washing machine.


یک نفر نوع جدیدی از ماشین لباسشویی را اختراع کرده است.


Somebody invented the telephone.


یک نفر تلفن را اختراع کرد.جمله اول دربردارنده یک خبر جدید است که به گذشته نزدیک مربوط می شود. جمله دوم به گذشته دور اشاره دارد. ( اختراع تلفن خبر جدیدی نیست )
البته توجه داشته باشید که اگر قید زمان گذشته در جمله ذکر شود ، هرگز از زمان حال کامل استفاده نکنید بلکه باید از گذشته ساده استفاده کنید. مثال :
Somebody has invented a new washing machine yesterday.


دیروز یک نفر نوع جدیدی از ماشین لباسشویی را اختراع کرده است.
نکته 4 : بعد از عبارات would rather و It's time گذشته ساده استفاده می شود. مثال :
It's 10 o'clock – it's time you went home.


ساعت 10 استوقت آن است که به خانه بروید.


Don't come and see me today –I'd rather you came tomorrow.


امروز به دیدنم نیاییدترجیح میدهم فردا بیایید.البته چنان چه فعلی بلافاصله بعد از would ratherبه کار رود ، آن فعل به صورت مصدر بدون to خواهد بود. مثال :

I'd rather die than give a speech.


ترجیح می دهم بمیرم اما سخنرانی نکنم.
و چنان چه فعلی بلافاصله بعد ازIt's timeبیاید ، آن فعل فرم مصدربه خود می گیرد. مثال :
It's time to go home.


وقت رفتن به خانه است.
نکته 5 : ترکیب فعل ساده + used to برای بیان عادات و وضعیت هایی به کار می رود که برای مدتی در گذشته وجود داشته اند اما اکنون موجود نیستند. مثال :

Henry used to play tennis every Saturday.


هنری سابقاً هر شنبه تنیس بازی می کرد.


They used to have a lot of money, but they don’t anymore.


آنها سابقا پول زیادی داشتند ، اما اکنون دیگر پولی ندارند. 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
درس پنجاه و پنجم : آشنایی با زمان گذشته استمراری ( Past Continuous Tense ) ( قسمت اول )

ساختار :
....... + ing فعل +Was / were + فاعل
I was working.

کار می کردم.

You were working.

کار می کردی.

He/She/It was working.

کار می کرد.

We were working.

کار می کردیم.

You were working.

کار می کردید.

They were working.

کار می کردند.طرز سوالی کردن :

?....... + ing فعل+ فاعل + Was / wereبرای سوالی کردن جملات گذشته استمراری ، was یا were را به اول جمل منتقل می نماییم. مثال :

1. She was cleaning the room.

او در حال تمیز کردن اتاق بود.

Was she cleaning the room?

آیا او در حال تمیز کردن اتاق بود ؟2. We were watching TV.

ما در حال تماشای تلویزیون بودیم.

Were we watching TV?

آیا ما در حال تماشای تلویزیون بودیم ؟
طرز منفی کردن :

..... ing فعل + not + Was/were + فاعلبرای منفی کردن اینگونه جملات ، بعد از was یا were ، not قرار می دهیم. ( فرم های مخفف عبارتند از : wasn't و weren't ).
مثال :1. I was eating a sandwich.

من در حال خوردن ساندویچ بودم.

I was not / wasn'teating a sandwich.

من در حال خوردن ساندویچ نبودم.
2. They were playing basketball at school.

آنها در مدرسه بسکتبال بازی می کردند.

They were not / weren't playing basketball at school.
آنها در مدرسه بسکتبال بازی نمی کردند.
طرز سوالی منفی کردن :
?....... + ing فعل+not + فاعل + Was / were

?
....... + ing فعل+ فاعل + Wasn't / weren't

1. He was going to school at 7 yesterday.
دیروز ساعت 7 او در حال رفتن به مدرسه بود.

Wasn't he going to school at 7 yesterday?
آیا او دیروز ساعت 7 در حال رفتن به مدرسه نبود ؟
Was he not going to school at 7 yesterday?
آیا او دیروز ساعت 7 در حال رفتن به مدرسه نبود ؟

2. You were studying when I called you.
وقتی به تو تلفن کردم تو درس می خواندی.
Weren't you studying when I called you?
آیا وقتی به تو تلفن کردم درس نمی خواندی؟
Were you not studying when I called you?
آیا وقتی به تو تلفن کردم درس نمی خواندی؟


طرز پاسخ دادن :


1. Was Ali sleeping between 2 and 4?
آیا علی بین ساعات 2 و 4 خواب بود.
Yes, he was. He was sleeping between 2 and 4.
بله ، بود. او بین ساعات 2 و 4 خواب بود.
No, he wasn't. He wasn't sleeping between 2 and 4.
خیر ، نبود. او بین ساعات 2 و 4 خواب نبود.
2. Were the children listening to the music?


آیا بچه ها به موسیقی گوش می دادند ؟


Yes, they were. They were listening to the music.


بله ، گوش می دادند. آنها به موسیقی گوش می دادند.


No, they weren't. They weren't listening to the music.


خیر ، گوش نمی دادند. آنها به موسیقی گوش نمی دادند. 
آخرین ویرایش:
بالا